Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała w sprawie powoływania komisji 2024-05-07 14:39:04
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2024-05-07 14:29:17
Komunikat o składzie i dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 31 w Jeleniej Górze 2024-05-07 14:21:56
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka za 2023 rok 2024-04-29 16:07:55
Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania środków z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2024-04-29 13:24:37
Sprawozdania finansowe _Urząd Miasta_ sporządzone na dzień 31.12.2023 2024-04-25 12:45:16
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2024 2024-04-25 12:45:54
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2024 2024-04-25 12:45:30
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2024 2024-04-25 12:45:39
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2024 2024-04-25 12:48:33
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2024 2024-04-25 12:48:45
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2024-04-24 13:37:02
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2024-04-10 13:00:02