Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:20
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:34
POSTANOWIENIE NR 193/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-29 11:16:49
Harmonogram Posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-28 16:12:43
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego 2024-02-28 16:12:08
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego 2024-02-28 16:12:29
POSTANOWIENIE NR 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych 2024-02-26 14:29:08
POSTANOWIENIE NR 177/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-26 13:13:36
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2024-02-23 07:39:12
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego plan urządzania lasu” dla działki 73/1 obr. Chełmsko Śląskie 2024-02-21 08:51:41
Informacje 2024-02-20 08:24:21
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2024-02-13 13:52:05