Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje środowiskowe - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2024-07-17 14:05:33
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa 2024-05-28 10:40:25
Postanowienie PGW Wody Polskie RZGW uzgadniające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 2024-05-27 10:14:33
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu WOOŚ.4221.154.2023.MN.6 z dnia 28 marca 2024 r. uzgadniające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 2024-04-08 11:17:43
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 21 grudnia 2023 r. 2024-01-02 14:49:53
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze ZNS.9022.92.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. uzgadniające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 2023-12-07 08:55:30
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 30 listopada 2023 r. 2023-12-04 13:52:59
Zawiadomienie- obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o wszczęciu postępowania administracyjnego 2023-10-31 10:44:32
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 września 2023 r. 2023-10-03 11:33:22
WM. 6220.2.2023 obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia " Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" 2023-09-21 08:52:56