Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o przyznanych stypendiach sportowych w roku 2024 r. 2024-03-01 10:20:35
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2023r 2024-03-01 08:58:44
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:58:54
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:02
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:59:13
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:20
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:34
POSTANOWIENIE NR 193/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-29 11:16:49
Harmonogram Posiedzeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-28 16:12:43
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego 2024-02-28 16:12:08
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego 2024-02-28 16:12:29
POSTANOWIENIE NR 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych 2024-02-26 14:29:08
POSTANOWIENIE NR 177/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2024-02-26 13:13:36