Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr IV/27/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-09 08:00:22
Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce IX kadencji w trybie nadzwyczajnym, dnia 08.07.2024r. 2024-07-02 14:09:45
Uchwała Uchwała Nr III/26/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok 2024-07-02 12:11:15
Uchwała Uchwała Nr III/25/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 2024-07-02 12:11:04
Uchwała Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubawka 2024-07-02 12:10:53
Uchwała Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2024-07-02 12:10:35
Uchwała Uchwała Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-02 12:10:24
Uchwała Uchwała Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2024-07-02 12:10:07
Uchwała Uchwała Nr III/20/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2023 2024-07-02 12:09:54
Uchwała Uchwała Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) 2024-07-02 12:09:41
Uchwała Uchwała Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2024-07-02 12:09:26
Uchwała Uchwała Nr III/17/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2024-07-02 12:09:14
Uchwała Uchwała Nr III/16/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-07-02 12:09:01
Uchwała Uchwała Nr III/15/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/29/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wysokości diet dla sołtysów 2024-07-02 12:08:47
Informacja o III Sesji Rady Miejskiej w Lubawce IX kadencji, dnia 27.06.2024r. 2024-06-19 10:29:38