Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubawka

Administrator danych osobowych tj. Urząd Miasta Lubawka reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubawka z siedzibą w Lubawce, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, adres poczty email: lubawka@lubawka.eu, tel. +48 516 319 439, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Tomasza Więckowskiego do zadań którego należy realizacja czynności wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  1. za pomocą adresu poczty e-mail: iodo@lubawka.eu
  2. lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693‑337‑954
  3. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  4. kontakt dla osób niesłyszących https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzy%C5%BCaniak

Wybrane dziedzinowe klauzule informacyjne na temat przetwarzania danych osobowych z art. 13 lub 14 RODO

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:45:29
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:45:29
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:45:29
Ilość pobrań 22
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:45:34
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:45:34
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:45:34
Ilość pobrań 26
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:45:42
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:45:42
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:45:42
Ilość pobrań 24
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:45:52
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:45:52
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:45:52
Ilość pobrań 20
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:45:59
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:45:59
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:45:59
Ilość pobrań 27
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:46:08
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:46:08
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:46:08
Ilość pobrań 24
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:46:18
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:46:18
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:46:18
Ilość pobrań 24
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:46:25
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:46:25
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:46:25
Ilość pobrań 21
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:46:33
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:46:33
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:46:33
Ilość pobrań 25
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Graczyk
Data wytworzenia 2024-06-25 10:46:41
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:46:41
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:46:41
Ilość pobrań 26
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-06-25 10:48:18
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:48:18
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:48:18
Ilość pobrań 28
Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-06-25 10:48:38
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2024-06-25 10:48:38
Data ostatniej aktualizacji 2024-06-25 10:48:38
Ilość pobrań 22
drukuj
metryka
historia zmian