Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-29 11:22:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 182/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora MGOK w Lubawce 2024-02-27 14:20:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-27 11:17:56
Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kamiennej Górze 2024-02-22 14:27:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 2/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-02-22 14:27:12
Zarządzenie Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:08:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki gruntu oznaczonego nr 21/1 o pow. 992m2 położonej w Błażkowej 2024-02-20 09:08:30
Zarządzenie Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 449/1 o pow. 20m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-02-20 09:08:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 362/1 o pow. 500m2 położonej w obrębie Chełmsko Śląskie 2024-02-20 09:08:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:07:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 lutego 2024r. ws.: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-02-20 09:07:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2023 2024-02-20 09:07:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 1.1/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2024r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2024-02-20 09:06:57
Zarządzenie Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-15 12:05:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Plac Wolności nr 13-13a w Lubawce w granicach działki nr 296/8 o pow. 388m2 na rzecz najemcy 2024-02-15 12:05:12