Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 167/24 BM Lubawka z dnia 17.07.2024r. ws.: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Sekretarza Gminy w UM, powołanej Zarządzeniem BM Lubawka Nr 162/2024 z dnia 8 lipca 2024r. 2024-07-18 10:38:26
Zarządzenie Zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 lipca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-18 10:38:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2024-07-18 10:37:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-18 10:37:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 163/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lipca 2024r. w sprawie: likwidacji drogi wewnętrznej w granicach działki nr 6 i 7 obręb IV Lubawka 2024-07-11 11:04:34
Zarządzenie Zarządzenie Nr 162/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lipca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy Lubawka w Urzędzie Miasta w Lubawce 2024-07-11 11:04:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego 2024-07-11 11:04:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 lipca 2024r. w sprawie: ogłoszenie wykazu Nr 7/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-07-11 11:03:46
Zarządzenie Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: ustalenia planu finansowego i wykonania dochodów i wydatków na 30 czerwca 2024 r. dla rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024-07-11 11:03:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: ustalenia planu finansowego roku 2024 i wykonania dochodów i wydatków na 30 czerwca 2024 r. dla rachunku Funduszu Pomocy 2024-07-11 11:03:15
Zarządzenie Zarządzenie Nr 157/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Lubawka w Urzędzie Miasta Lubawka 2024-07-09 08:01:06
Zarządzenie Zarządzenie Nr 156/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: powołania Miejsko- Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lubawce 2024-07-09 08:00:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Okrzeszyn w związku z zakończeniem kadencji 2024-07-02 14:12:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 154/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Uniemyśl w związku z zakończeniem kadencji 2024-07-02 14:11:52
Zarządzenie Zarządzenie Nr 153/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Szczepanów w związku z zakończeniem kadencji 2024-07-02 14:11:35