Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-09 09:08:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 marca 2024r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka na rok 2023 2024-04-02 09:53:56
Zarządzenie Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-29 09:16:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-26 10:41:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 158/2 o pow. 1176m2 położonej w obrębie Okrzeszyn, przeznaczonej na ogród przydomowy 2024-03-26 10:41:41
Zarządzenie Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14.03.2024r. ws.: przeznaczenie do oddania w użyczenie na okres do 10 lat, budynku nr 13 położonego w obrębie Chełmska Śl. wraz z częścią gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 164/29 o pow. 200m2 2024-03-26 10:41:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dn. 14.03.2024r. ws.: przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 10 lat, budynku nr 19 w Chełmsku Śl. przy ul. Sądeckiej wraz z częścią działki oznaczonej numerem geodezyjnym 164/29 o pow. 200m2 2024-03-26 10:41:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia BM Lubawka Nr 109/22 z dn. 07.06.2022r. ws. wprowadzenia ,,Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubawka". 2024-03-26 10:41:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 3/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-03-15 12:17:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 marca 2024r. ws.: zmiany zarządzenia nr 52/2024 z dn. 5.03.24r. ws. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 2024-03-13 13:52:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-12 08:01:17
Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, działki gruntu oznaczonego nr 330/3 o pow. 0,63 ha położonej w obrębie Mieszkowice 2024-03-12 08:01:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 195/10 o pow. 800m2 położonej w obrębie Mieszkowice, przeznaczonej na ogród przydomowy 2024-03-12 08:00:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2024r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-03-07 14:26:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 marca 2024r. w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2024 roku 2024-03-07 09:53:10