Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, działki gruntu oznaczonego nr 330/3 o pow. 0,63 ha położonej w obrębie Mieszkowice 2024-03-12 08:01:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 195/10 o pow. 800m2 położonej w obrębie Mieszkowice, przeznaczonej na ogród przydomowy 2024-03-12 08:00:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2024r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-03-07 14:26:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 marca 2024r. w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2024 roku 2024-03-07 09:53:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-29 11:22:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 182/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora MGOK w Lubawce 2024-02-27 14:20:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-27 11:17:56
Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kamiennej Górze 2024-02-22 14:27:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 2/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-02-22 14:27:12
Zarządzenie Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:08:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki gruntu oznaczonego nr 21/1 o pow. 992m2 położonej w Błażkowej 2024-02-20 09:08:30
Zarządzenie Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 449/1 o pow. 20m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-02-20 09:08:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 362/1 o pow. 500m2 położonej w obrębie Chełmsko Śląskie 2024-02-20 09:08:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:07:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 lutego 2024r. ws.: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-02-20 09:07:29