Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 90/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-04-26 12:00:46
Zarządzenie Zarządzenie Nr 89/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 89 kwietnia 2024r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-04-26 12:00:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 88/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-04-26 12:00:17
Zarządzenie Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-04-26 12:00:01
Zarządzenie Zarządzenie Nr 86/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-04-26 11:59:41
Zarządzenie Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 449/1 o pow. 20m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-04-26 11:59:24
Zarządzenie Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 5/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-04-26 09:34:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 83/2024 BM Lubawka z dnia 19.04.24r. ws: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 152/2018 BM Lubawka z dnia 13.08.18r. ws. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Lubawka i UM Lubawka oraz w gminnych jednostkach budżetowych 2024-04-26 09:34:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-24 08:26:44
Zarządzenie Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 kwietnia 2024r. ws.: przekazania w drodze bezprzetargowej do użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworcowa 27 oznaczonej numerem geodezyjnym nr 189 o pow. 2311m2 2024-04-24 08:26:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 1 o pow. 20m2 położonej przy ul. Nowa Kolonia obręb II Lubawka 2024-04-24 08:26:05
Zarządzenie Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 kwietnia 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 449/1 o pow. 200m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-04-24 08:25:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-24 08:25:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-17 10:23:39
Zarządzenie Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 4/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-04-17 10:23:20