Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą Nr XIV/406/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023 - 2030, w tym trybu konsultacji,

Burmistrz Miasta Lubawka
zaprasza
mieszkańców Gminy Lubawka, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023 - 2030.

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 1 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego oraz za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz konsultacyjny znajduje się do pobrania w aktualnościach na stronie www.lubawka.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pok. nr 1 Urzędu Miasta Lubawka.

Wypełniony formularz należy:

 1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka
  (o terminowości decyduje data wpływu formularza do Urzędu)
 2. złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
 3. przekazać podczas spotkań konsultacyjnych,
 4. przesłać na adres mailowy: lubawka@lubawka.eu,

Spotkania konsultacyjne odbędą się odpowiednio:

 1. 4 maja 2023 r. - godz. 14:00 - Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19,
 2. 4 maja 2023 r. - godz. 16:30 - Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim, Rynek 14,
 3. 5 maja 2023 r. - godz. 15:30 - Szkoła Podstawowa w Miszkowicach, Miszkowice 8,
 4. 5 maja 2023 r. - godz. 17:30 - Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19,
 5. 8 maja 2023 r. - godz. 16:30 - Spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Lubawce ? sala posiedzeń Urzędu Miasta w Lubawce, Plac Wolności 1.
Załączniki
PDF, 1,01MB
metryka
Odpowiedzialny za treść Marcelina Zegan-Jóźwiak
Data wytworzenia 2023-04-30 21:47:30
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-04-30 21:47:30
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-30 21:47:30
Ilość pobrań 210
Odpowiedzialny za treść Marcelina Zegan-Jóźwiak
Data wytworzenia 2023-04-30 21:47:49
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-04-30 21:47:49
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-30 21:47:49
Ilość pobrań 185
Odpowiedzialny za treść Marcelina Zegan-Jóźwiak
Data wytworzenia 2023-04-30 21:47:50
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-04-30 21:47:50
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-30 21:47:50
Ilość pobrań 194
Odpowiedzialny za treść Marcelina Zegan-Jóźwiak
Data wytworzenia 2023-04-30 21:47:50
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-04-30 21:47:50
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-30 21:47:50
Ilość pobrań 185
PDF, 856,22KB
metryka
Odpowiedzialny za treść Marcelina Zegan-Jóźwiak
Data wytworzenia 2023-04-30 21:47:58
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2023-04-30 21:47:58
Data ostatniej aktualizacji 2023-04-30 21:47:58
Ilość pobrań 215
drukuj
metryka
historia zmian