Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr I/549/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-02-19 15:32:02
Uchwała Nr II/559/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka 2024-02-19 13:56:20
Uchwała Nr II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-19 13:56:13
Uchwała Nr I/557/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-06 11:50:34
Uchwała Nr I/556/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość” 2024-02-06 11:50:21
Uchwała Nr I/555/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026 2024-02-06 11:50:10
Uchwała Nr I/554/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka 2024-02-06 11:49:41
Uchwała Nr I/553/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków 2024-02-06 11:49:28
Uchwała Nr I/552/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat 2024-02-06 11:49:14
Uchwała Nr I/551/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2024-02-06 11:48:57
Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-29 11:22:51
Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 182/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora MGOK w Lubawce 2024-02-27 14:20:40
Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-27 11:17:56
Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 lutego 2024r. w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kamiennej Górze 2024-02-22 14:27:25
Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 2/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-02-22 14:27:12
Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:08:43
Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki gruntu oznaczonego nr 21/1 o pow. 992m2 położonej w Błażkowej 2024-02-20 09:08:30
Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 449/1 o pow. 20m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb III Lubawka 2024-02-20 09:08:16
Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 lutego 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, części działki nr 362/1 o pow. 500m2 położonej w obrębie Chełmsko Śląskie 2024-02-20 09:08:00
Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-20 09:07:47