Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Arkadiusz Wierciński
BURMISTRZ Andrzej Wojdyła
ZASTĘPCA BURMISTRZA Marcin Król
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
ZARZĄDZENIE NR 115/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 6/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-06-06 10:55:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 21/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BŁAŻKOWA 2024-05-23 10:58:32
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 147/6 O POWIERZCHNI 0,0908 HA POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OPAWA 2024-05-23 10:58:38
ZARZĄDZENIE NR 84/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 5/2024 2024-04-25 09:02:46
ZARZĄDZENIE NR 71/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 KWIETNIA 2024 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 4/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-04-11 10:43:03
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 376/4 o pow. 18 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 15 m2 obręb III Lubawka 2024-03-18 11:58:45
ZARZĄDZENIE NR 57/2024 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 3/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, ODDANIA W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2024-03-14 14:27:24
ZAPYTANIE OFERTOWE" WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKÓW I USTALANIEM WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W 2024 ROKU 2024-03-11 15:10:57
ZAPYTANIE OFERTOWE "WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH W 2024 ROKU DLA GMINY LUBAWKA" 2024-03-11 15:11:11
Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 2024-05-27 14:34:20
Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-05-27 14:34:10
Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2024-05-27 14:33:52
Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Miejskiej w Lubawce oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 2024-05-27 14:33:43
Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2024-05-27 14:33:32
Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2024-05-27 14:33:18
Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2024-05-27 14:33:05
Uchwała Nr II/7/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2024-06-04 14:07:30
Uchwała Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu 2024-05-27 14:32:52
Uchwała Nr II/5/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa 2024-05-27 14:32:40
Zarządzenie Nr 120/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Miszkowice w związku z zakończeniem kadencji 2024-06-12 13:59:40
Zarządzenie Nr 119/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat, działki nr 303/2 o pow. 1000m2 położonej w obrębie Jarkowice, z przeznaczeniem na ogród przydomowy 2024-06-12 13:59:13
Zarządzenie Nr 118/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2024-06-12 13:58:31
Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubawce w granicach działki 56 o pow. 0,0247ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-06-12 13:58:02
Zarządzenie Nr 116/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 563/2 o pow. 0,2434ha położonej przy ul. Cmentarnej, zabudowanej budynkiem o pow. 125m2 2024-06-12 13:57:35
Zarządzenie Nr 115/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 czerwca 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 6/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-06-12 13:57:07
Zarządzenie Nr 114/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 czerwca 2024r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za 1m2 powierzchni użytkowej grzewczej dla lokali mieszkalnych komunalnych w budynku nr 6 przy ul. Pocztowej w Lubawce 2024-06-12 13:56:41
Zarządzenie Nr 113/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-06-04 14:08:05
Zarządzenie Nr 112/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 maja 2024r. w sprawie: ustalenia w roku 2024 przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka 2024-06-04 08:16:14
Zarządzenie Nr 111/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 maja 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-06-04 08:15:41