Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Arkadiusz Wierciński
BURMISTRZ Andrzej Wojdyła
ZASTĘPCA BURMISTRZA Marcin Król
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr IV/27/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 8 lipca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-09 08:00:22
Uchwała Nr III/26/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok 2024-07-02 12:11:15
Uchwała Nr III/25/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 2024-07-02 12:11:04
Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubawka 2024-07-02 12:10:53
Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2024-07-02 12:10:35
Uchwała Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-02 12:10:24
Uchwała Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2024-07-02 12:10:07
Uchwała Nr III/20/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2023 2024-07-02 12:09:54
Uchwała Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) 2024-07-02 12:09:41
Uchwała Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2024-07-02 12:09:26
Zarządzenie Nr 167/24 BM Lubawka z dnia 17.07.2024r. ws.: zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Sekretarza Gminy w UM, powołanej Zarządzeniem BM Lubawka Nr 162/2024 z dnia 8 lipca 2024r. 2024-07-18 10:38:26
Zarządzenie Nr 166/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 lipca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-18 10:38:08
Zarządzenie Nr 165/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2024-07-18 10:37:51
Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-07-18 10:37:33
Zarządzenie Nr 163/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lipca 2024r. w sprawie: likwidacji drogi wewnętrznej w granicach działki nr 6 i 7 obręb IV Lubawka 2024-07-11 11:04:34
Zarządzenie Nr 162/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lipca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Sekretarz Gminy Lubawka w Urzędzie Miasta w Lubawce 2024-07-11 11:04:20
Zarządzenie Nr 161/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego 2024-07-11 11:04:03
Zarządzenie Nr 160/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 lipca 2024r. w sprawie: ogłoszenie wykazu Nr 7/2024 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie 2024-07-11 11:03:46
Zarządzenie Nr 159/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: ustalenia planu finansowego i wykonania dochodów i wydatków na 30 czerwca 2024 r. dla rachunków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024-07-11 11:03:31
Zarządzenie Nr 158/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie: ustalenia planu finansowego roku 2024 i wykonania dochodów i wydatków na 30 czerwca 2024 r. dla rachunku Funduszu Pomocy 2024-07-11 11:03:15