Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr IV/587/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy na lata 2024-2026 2024-04-03 10:57:23
Sygnatura IV/587/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy Lubawka na lata 2024-2026 pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gminy Lubawka”
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/586/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2024-2027 2024-04-03 10:51:14
Sygnatura IV/586/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2024-2027
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/585/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-03 10:49:25
Sygnatura IV/585/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/584/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/478/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 2024-04-03 10:46:52
Sygnatura IV/584/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie zmiany Uchwały nr VIII/478/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/583/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 2024-04-03 10:45:32
Sygnatura IV/583/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/582/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2024-04-03 10:42:41
Sygnatura IV/582/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie zmiany uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/581/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka w roku 2024” 2024-04-03 10:40:39
Sygnatura IV/581/24
Uchwała z dnia 2024-04-03
W sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka w roku 2024”
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/580/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka 2024-03-05 12:54:36
Sygnatura III/580/24
Uchwała z dnia 2024-03-05
W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-03-05 12:53:20
Sygnatura III/579/24
Uchwała z dnia 2024-03-05
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/578/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2024-03-05 11:56:51
Sygnatura III/578/24
Uchwała z dnia 2024-03-05
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Status Obowiązująca