Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała Nr III/561/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2024-03-05 11:38:54
Sygnatura III/561/24
Uchwała z dnia 2024-03-05
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/560/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubawka 2024-03-05 11:37:40
Sygnatura III/560/24
Uchwała z dnia 2024-03-05
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubawka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/559/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka 2024-02-16 09:58:37
Sygnatura II/559/24
Uchwała z dnia 2024-02-16
W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-16 09:57:27
Sygnatura II/558/24
Uchwała z dnia 2024-02-16
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/557/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-06 11:21:26
Sygnatura I/557/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/556/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość” 2024-02-06 11:20:17
Sygnatura I/556/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość”
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/555/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026 2024-02-06 11:19:11
Sygnatura I/555/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/554/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka 2024-02-06 11:18:07
Sygnatura I/554/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/553/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków 2024-02-06 11:16:52
Sygnatura I/553/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Lubawka
Status Obowiązująca
Uchwała Nr I/552/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat 2024-02-06 11:15:13
Sygnatura I/552/24
Uchwała z dnia 2024-02-06
W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat
Status Obowiązująca