Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr I/557/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-02-06 11:50:34
Uchwała Uchwała Nr I/556/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Lubawka w roku 2024 – realizacja usług opiekuńczych poprzez zapewnienie dostępu do tzw. opieki na odległość” 2024-02-06 11:50:21
Uchwała Uchwała Nr I/555/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2024-2026 2024-02-06 11:50:10
Uchwała Uchwała Nr I/554/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Lubawka 2024-02-06 11:49:41
Uchwała Uchwała Nr I/553/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków 2024-02-06 11:49:28
Uchwała Uchwała Nr I/552/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do nieodpłatnego użytkowania w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat 2024-02-06 11:49:14
Uchwała Uchwała Nr I/551/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2024-02-06 11:48:57
Uchwała Uchwała Nr I/549/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2024-02-06 11:48:45
Uchwała Uchwała Nr I/548/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 2024-02-06 11:48:29
Uchwała Uchwała Nr I/547/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/316/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawka i nadania jej statutu 2024-02-06 11:48:15
Informacja o I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 01.02.2024r. 2024-01-25 09:35:43
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 29.01.2024r. o godz. 14:00 2024-01-22 11:55:21
Interpelacja Radny Mariusz Zbrzyzny zapytanie 2024-01-09 07:51:33
Uchwała Uchwała Nr XV/546/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2024-01-02 08:22:15
Uchwała Uchwała Nr XV/545/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2024-01-02 08:22:04