Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Skład Osobowy IX kadencji Rady Miejskiej w Lubawce 2024-05-07 12:42:49
Uchwała Uchwała Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 2024-05-07 11:09:03
Uchwała Uchwała Nr I/2/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady 2024-05-07 11:08:55
Uchwała Uchwała Nr I/1/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 2024-05-07 11:08:45
Informacja o I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce IX kadencji, dnia 06.05.2024r. 2024-04-26 12:05:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 06.05.2024r. 2024-04-22 11:40:56
Uchwała Uchwała Nr V/588/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-19 11:52:41
Informacja o VI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 25.04.2024r. 2024-04-18 08:57:20
Informacja o V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 18.04.2024r. tryb nadzwyczajny 2024-04-16 15:10:55
Uchwała Uchwała Nr IV/587/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.24r. ws.: przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy na lata 2024-2026 2024-04-03 10:56:36
Uchwała Uchwała Nr IV/586/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2024-2027 2024-04-03 10:56:28
Uchwała Uchwała Nr IV/585/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 2024-04-03 10:56:19
Uchwała Uchwała Nr IV/584/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/478/23 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym 2024-04-03 10:56:10
Uchwała Uchwała Nr IV/583/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 2024-04-03 10:55:59
Uchwała Uchwała Nr IV/582/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 2024-04-03 10:55:48