Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oceny oddziaływania na środowisko - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego dla PGK "Sanikom" na prowadzenie instalacji "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce" 2024-03-14 08:53:04
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu uproszczonego plan urządzania lasu” dla działki 73/1 obr. Chełmsko Śląskie 2024-02-21 08:51:24
Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa dolnośląskiego 2023-04-19 15:32:20
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie udziału społeczeństwa w przystąpieniu do Aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego 2023-03-09 12:05:28
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawka na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030” 2022-11-14 08:59:29
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawka na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030" 2022-09-27 11:53:49
OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 2021-01-07 14:15:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 listopada 2016 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w OOŚ przedsięwzięcia Rozbudowa RIPOK w Lubawce w zakresie MBP" 2016-11-17 14:20:41
OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011 r. w sprawie miejsc planu zagosp. przestrz. dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka. 2012-01-23 09:03:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka 2011-10-04 12:59:02