Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przyznania środków z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2024-05-16 09:58:52
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-05-07 14:51:41
Zarządzenie Nr 93/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania środków z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2024-04-29 13:21:37
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-04-19 13:29:16
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-04-11 11:52:36
Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 2024-03-14 09:23:57
Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-03-11 08:57:46
Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 2024-02-13 12:41:38
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej 2024-01-31 13:53:40
Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza miasta Lubawka z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-01-12 12:59:50