Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011 r. w sprawie miejsc planu zagosp. przestrz. dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka.

 Lubawka, dn. 23.01.2012 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

BURMISTRZ  MIASTA LUBAWKA informuje, że w dniu 30.12.2011 r. Rada Miejska w Lubawce podjęła Uchwałę nr XI/102/11 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka.

 

                                      ZASTĘCPA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

                                                          /-/ WIESŁAW OSIŃSKI

drukuj
metryka
historia zmian