Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lubawka 2024-03-14 17:48:43
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów 2024-03-14 17:47:26
Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań 2024-03-14 09:27:39
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego dla PGK "Sanikom" na prowadzenie instalacji "Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubawce" 2024-03-14 08:56:47
Miejska Komisja Wyborcza w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list 2024-03-13 18:05:21
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 10:00 2024-03-11 15:37:30
Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2024 2024-03-11 08:58:41
Harmonogram pracy Miejskiej Komisji w dniach 05.03 - 14.03 2024-03-04 16:24:28
Informacja o przyznanych stypendiach sportowych w roku 2024 r. 2024-03-01 10:20:35
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2023r 2024-03-01 08:58:44
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:58:54
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 2024-03-01 08:59:02
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 2024-03-01 08:59:13