Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2024-05-20 16:02:46
Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przyznania środków z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2024-05-16 10:00:27
Informacja dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania 2024-05-13 15:41:11
Obwieszczenie o obwodach z dnia 7 maja 2024 r 2024-05-10 11:46:45
Załącznik do uchwały - zgłoszenia członków okw - uzupełnienie składu 2024-05-08 09:55:02
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2024-05-07 14:55:23
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz kończących 60 lat w dniu wyborów 2024-05-07 14:48:44
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 2024-05-07 14:47:13
Informacja o warunkach udziału obywateli RP w wyborach 2024-05-07 14:46:22
Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach 2024-05-07 14:45:16
Załącznik do uchwały - zgłoszenia członków okw 2024-05-07 14:41:10
Uchwała w sprawie powoływania komisji 2024-05-07 14:39:04
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2024-05-07 14:29:17
Komunikat o składzie i dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 31 w Jeleniej Górze 2024-05-07 14:21:56
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka za 2023 rok 2024-04-29 16:07:55