Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca stale zamieszkały na terenie Gminy Lubawka lub wpisanu do stałego rejestru wyborców Gminy Lubawka, składa wniosek do Burmistrza Miasta Lubawka (pokój nr 11, I piętro).

Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzieljący pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)  oraz kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Lubawka).

Załączniki
Odpowiedzialny za treść Magda Trybuchowska-Łabencka
Data wytworzenia 2019-09-03 15:47:53
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-09-03 15:47:53
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-03 15:47:53
Ilość pobrań 458
Odpowiedzialny za treść Magda Trybuchowska-Łabencka
Data wytworzenia 2019-09-03 15:47:59
Opublikował w BIP
Data opublikowania 2019-09-03 15:47:59
Data ostatniej aktualizacji 2019-09-03 15:47:59
Ilość pobrań 436
drukuj
metryka
historia zmian