Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Dopisanie osoby stale zamieszkującej na terenie Gminy Lubawka bez zameldowania na pobyt stały do rejestru wyborców 2018-09-23 12:44:49
Pełnomocnictwa do głosowania 2018-09-23 12:33:12
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka. 2018-09-23 12:28:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 2018-09-19 13:32:47
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 13 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2018-09-14 11:45:51
Wykaz dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2018-09-13 08:29:24
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubawce 2018-09-13 07:59:18
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie PKW w wyborach do Sejmiku Województwa (...) 2018-09-04 20:38:43
Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Powiatu (...) 2018-09-04 11:14:25
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-04 10:51:14
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego 2018-08-21 12:37:27
Stanowisko REKPOL do uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa 1 2018-08-21 12:34:35