Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2018 2018-08-01 13:48:50
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-08-01 13:55:49
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-08-01 14:00:27
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 2018-08-01 14:02:42
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 2018-06-01 09:02:21
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawka_2018 2018-05-30 14:51:34
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka na rok 2018 2018-05-30 14:48:20
Uchwała budżetowa Gminy Lubawka na rok 2018 2018-05-30 14:45:19
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2017 2018-05-30 14:42:56
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2017 2018-05-30 14:40:48
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za rok 2017 2018-04-26 11:49:52
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2018 2018-04-26 08:11:35
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2018 2018-04-26 08:10:12
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 2018-04-26 08:15:44