Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r. 2019-03-04 16:53:25
Informacja Burmistrza Miasta Lubawka o przyznaniu stypendiów sportowych w roku 2019 2019-03-04 16:51:53
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 2019-02-27 08:36:30
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:35:11
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 2019-02-27 08:34:04
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:33:06
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2018 2019-02-27 08:31:56
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2018r 2019-02-27 08:58:26
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2019-01-25 12:43:45
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:57:34
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka_2019 2019-01-03 12:54:26
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 2019-01-03 12:43:53
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka projekcie budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:51:52
Projekt uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2019-01-03 10:40:09