Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2020 2020-05-14 13:58:01
Informacja o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie. 2020-04-30 12:29:58
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za rok 2019 2020-04-29 15:21:04
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r 2020-04-17 23:06:22
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Zieleniec przy ul. Strzeleckiej w Chełmsku Śląskim 2020-04-17 09:49:23
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Rynek w Chełmsku Śląskim 2020-04-17 09:49:06
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Rynek w Lubawce 2020-04-17 09:48:53
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza 2020-04-17 09:48:36
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Park Watra w Lubawce 2020-04-17 09:48:17
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Skwer przy ul. Kombatantów 2020-04-17 09:59:06
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do losowania oraz o terminie tego zgłoszenia, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania 2020-04-14 14:26:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 kwietnia 2020 roku dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania... 2020-04-10 11:27:49
Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-30 11:09:39
Koncepcja zagospodarowania zieleni - Park przy ul. Karkonoskiej (dawniej Bohaterów Stalingradu) 2020-04-17 09:47:50