Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie zmian w podziale Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania 2023-06-06 09:59:08
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-05 10:09:24
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 maja 2023 r. 2023-05-30 10:55:10
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 maja 2023 r. 2023-05-30 10:48:51
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2022 rok 2023-05-19 11:15:08
WM. 6220.1.2023 Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna" 2023-05-19 10:01:39
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-05-12 14:01:14
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Lubawka za 2022r. 2023-04-28 13:16:42
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-04-28 13:16:26
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2023 2023-04-28 13:16:10
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2023 2023-04-28 13:15:56
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2023 2023-04-28 13:15:39
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2023 2023-04-28 13:15:20
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka za 2022 rok 2023-04-28 09:56:05
Uchwała Nr XVI/420/22 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-04-28 10:42:53