Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lubawka 2019-05-06 14:55:43
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubawka za rok 2018 2019-04-29 14:04:19
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. dot. dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 9.00 2019-04-26 16:01:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 kwietnia 2019r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania 2019-04-26 13:13:07
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 2019-04-29 17:39:30
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-29 17:39:43
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 2019-04-29 17:39:56
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-29 17:40:17
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2019 2019-04-29 17:40:33
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze 2019-04-18 12:04:21
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2019-04-15 11:16:16
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:06:40
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale WPF oraz w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:05:20