Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 08:33:26
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 2020-02-28 08:32:15
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 2020-02-28 08:32:32
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-02-20 07:33:35
Strona PKW - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 2020-02-20 07:27:34
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-02-20 07:26:20
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r 2020-02-20 07:25:07
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-02-20 07:22:01
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO 2020-02-03 07:25:46
Informacja o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Lubawka (29.01.2020), Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I 2020-01-29 12:58:21
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2020-01-28 10:39:23
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 22 stycznia 2020r- przedłużenie terminu składania ofert 2020-01-28 10:39:55
Informacja o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Lubawka 2020-01-27 13:06:31
Informacja o składzie Miejskiej Komisji ds. Referendum w Gminie Lubawka 2020-01-27 12:57:05
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 (Opawa) z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 (Opawa), powołanej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie... 2020-01-24 13:23:13