Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie XIV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 30 listopada 2017 roku 2017-11-22 11:10:12
Protokół Nr XII/2017 z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 9 października 2017 roku 2017-11-03 09:54:14
Protokół Nr XI/2017 z XI sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 września 2017 roku 2017-11-03 09:54:28
Uchwała Uchwała Nr XIII/298/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-11-03 09:52:36
Uchwała Uchwała Nr XIII/297/17 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2017-11-03 09:52:53
Uchwała Uchwała Nr XIII/296/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-11-03 09:53:08
Uchwała Uchwała Nr XIII/295/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości Błażejów w km 0+000 – 2+424” 2017-11-03 09:53:23
Uchwała Uchwała Nr XIII\294/17 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Lubawka z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą... 2017-11-03 09:53:44
Uchwała Uchwała Nr XII/293/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022 2017-10-24 11:23:13
Informacja o terminie XIII sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 26 października 2017 roku 2017-10-20 09:08:31
Protokół Nr X/2017 z X sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku 2017-10-09 16:44:56
Protokół Nr X/2017 z X sS,esji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku 2017-10-09 16:44:41
Uchwała Uchwała Nr XI/292/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” 2017-10-09 16:50:32
Uchwała Uchwała Nr XI/291/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-10-09 16:50:49
Uchwała Uchwała Nr XI/290/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest autobus „LUBIK” na okres oznaczony do lat 3 2017-10-09 16:51:06