Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr VIII/276/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/263/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016 roku... 2017-06-28 12:43:03
Uchwała Uchwałą Nr VIII/275/17 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2017-06-28 12:43:48
Uchwała Uchwała Nr VIII/274/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-06-28 12:43:35
Uchwała Uchwała Nr VIII/273/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-06-28 12:44:04
Uchwała Uchwała Nr VIII/272/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-06-28 12:44:24
Uchwała Uchwała Nr VIII/271/17 w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/208/16 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Lubawka w ramach pomocy... 2017-06-28 12:44:45
Uchwała Uchwała Nr VIII/270/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-06-28 12:44:57
Uchwała Uchwała Nr VIII/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-06-28 12:45:16
Uchwała Uchwała Nr VIII/268/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-06-28 12:45:35
Uchwała Uchwała Nr VIII/267/17 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-06-28 12:45:53
Uchwała Uchwała Nr VIII/266/17 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży 2017-06-28 12:46:12
Uchwała Uchwała Nr VIII/265/17 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży 2017-06-28 12:46:33
Uchwała Uchwała Nr VIII/264/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lubawka nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 2017-06-28 12:46:49
Protokół Nr VII/2017 z VII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2017 roku 2017-06-28 12:42:29
Informacja o terminie VIII sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dmiu 22 czerwca 2017 roku 2017-06-14 13:46:38