Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 24.11.2022r. 2022-11-17 09:35:14
Uchwała Uchwała Nr XV/412/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego 2022-11-15 11:05:54
Uchwała Uchwała Nr XV/411/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022 2022-11-15 10:55:42
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 21.11.2022r. o godzinie 14 2022-11-14 09:22:01
Uchwała Uchwała Nr XIV/408/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi zaniechanie przez Burmistrza Miasta Lubawka, wbrew prawnemu obowiązkowi, przedstawienia pod obrady Rady Gminy wniosku 2022-11-10 15:15:56
Uchwała Uchwała Nr XIV/407/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Urząd Miasta w Lubawce w zakresie pozwolenia na ruch samochodowy wzdłuż ulicy Torowej w miejscowości Lubawka 2022-11-10 15:12:16
Uchwała Uchwała Nr XIV/404/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2022-11-10 15:06:02
Uchwała Uchwała Nr XIV/410/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022 2022-11-09 09:08:45
Uchwała Uchwała Nr XIV/409/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022 2022-11-09 09:01:12
Uchwała Uchwała Nr XIV/406/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Lunawka na lata 2023-2030" 2022-11-09 08:53:46
Uchwała Uchwała Nr XIV/405/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Lubawka a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej 2022-11-09 08:47:01
Uchwała Uchwała Nr XIV/403/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2022-11-09 08:17:17
Uchwała Uchwała Nr XIV/402/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2022-11-09 08:14:58
Uchwała Uchwała Nr XIV/401/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2022-11-09 08:13:08