Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie VIII sesji Rady Miejskiej w Lubawce 24 września 2020 roku 2020-09-22 13:41:29
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ROLNICTWA ORAZ KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU 2020-09-14 14:01:22
Uchwała UCHWAŁA NR VII/172/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-09-08 12:21:33
Uchwała UCHWAŁA NR VII/171/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2020-09-08 12:20:56
Uchwała UCHWAŁA NR VII/170/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2020-09-08 12:20:38
Uchwała UCHWAŁA NR VII/169/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wnioków i Petycji 2020-09-08 12:20:18
Uchwała UCHWAŁA NR VII/168/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy fnansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadań pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 3475D w m. Błażkowa" 2020-09-08 12:19:59
Uchwała UCHWAŁA NR VII/167/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-09-08 12:19:44
Uchwała UCHWAŁA NR VII/166/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:18:39
Uchwała UCHWAŁA NR VII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:18:16
Uchwała UCHWAŁA NR VII/164/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:17:59
Uchwała UCHWAŁA NR VII/163/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:17:41
Uchwała UCHWAŁA NR VII/162/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-09-08 12:16:55
Uchwała UCHWAŁA NR VII/161/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-09-08 12:17:17
Uchwała UCHWAŁA NR VII/160/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-09-08 12:16:33