Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o XII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 28.09.2023r. 2023-09-21 12:55:14
Interpelacja Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Stawarz-Lubiak interpelacja 31.08.2023 2023-09-20 09:41:01
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 25.09.2023r. o godz. 14:00 2023-09-20 09:40:36
Interpelacja Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Izabeli Stawarz- Lubiak zapytanie 31.08.2023 2023-09-13 14:34:57
Interpelacja Radny Mariusz Zbrzyzny zapytanie 31.08.2023 2023-09-13 14:34:54
Interpelacja Radny Piotr Wiktorowski zapytanie 31.08.2023 2023-09-13 14:34:50
Interpelacja Radny Rafał Czura zapytanie 31.08.2023 2023-09-13 14:34:47
Interpelacja Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ołdak zapytanie 31.08.2023 2023-09-13 14:34:41
Uchwała Uchwała Nr XI/508/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-09-06 13:31:22
Uchwała Uchwała Nr XI/507/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2023-09-06 13:31:16
Uchwała Uchwała Nr XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-09-06 13:31:08
Uchwała Uchwała Nr XI/505/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lubawce. 2023-09-06 13:30:59
Uchwała Uchwała Nr XI/504/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności organu 2023-09-06 13:30:50
Uchwała Uchwała Nr XI/503/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej publikacji zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) 2023-09-06 13:30:39
Uchwała Uchwała Nr XI/502/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030" 2023-09-06 13:30:29