Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 26 kwietnia 2018 roku 2018-04-20 12:45:46
Protokół Nr II/2018 z II Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 lutego 2018 roku 2018-04-10 11:21:23
Protokół Nr III/2018 z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 2 marca 2018 r. 2018-04-10 11:21:41
Uchwała Uchwała Nr IV/359/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-04-10 11:19:44
Uchwała Uchwała Nr IV/358/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka 2018-04-10 11:19:02
Uchwała Uchwała Nr IV /357/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości 2018-04-10 11:18:36
Uchwała Uchwała Nr IV/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-04-10 11:18:05
Uchwała Uchwała Nr IV/352/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, remontowo-budowlane realizowane pn.„Remont- malowanie wnętrza Kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie” 2018-04-10 11:17:12
Uchwała Uchwała Nr IV/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-04-10 11:16:32
Uchwała Uchwała Nr IV/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomość niezabudowanej 2018-04-10 11:15:56
Uchwała Uchwała Nr IV/353/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI[I212]16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2018-04-10 11:15:06
Uchwała Uchwała Nr IV/351/18 w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-10 11:14:27
Uchwała Uchwała Nr IV[350}18 w sprawie podziału Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-10 11:13:23
Informacja o terminie IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 29 marca 2018 roku 2018-03-26 10:45:11