Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Interpelacja INTERPELACJA - Michał Ołdak Przewodniczący RM 27.03.2020r. (OEL1.0003.005.2020.01) 2020-03-27 13:27:15
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ O NIE ZWOŁYWANIU SESJI RADY MIEJSKIEJ 2020-03-16 15:55:55
Uchwała UCHWAŁA NR II/129/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 r. 2020-03-11 08:04:57
Uchwała UCHWAŁA NR II/128/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/276/17 Rady Miejskiej w Lubawcez dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Nr VII/263/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2017r., 2020-03-11 08:04:37
Uchwała UCHWAŁA NR II/127/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowane 2020-03-11 08:03:18
Uchwała UCHWAŁA NR II/126/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-03-11 08:02:48
Uchwała UCHWAŁA NR II/125/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-03-11 08:02:21
Uchwała UCHWAŁA NR II/124/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2020-03-11 08:01:17
Uchwała UCHWAŁA NR II/123/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2020-03-11 08:00:17
Uchwała UCHWAŁA NR II/122/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-03-11 07:59:39
Uchwała UCHWAŁA NR II/121/20 z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2020-03-11 07:58:42
Uchwała UCHWAŁA NR II/120/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2020-03-11 07:58:11
INFORMACJA O TERMINIE SESJI (27 lutego 2020 ROKU) 2020-02-21 08:39:18
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ROLNICTWA ORAZ KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU ( 24.02.2020) 2020-02-10 16:49:40