Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja dla mieszkańców o terminie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-06-22 12:48:28
Protokół Nr V/2018 z V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2018 roku 2018-06-05 15:00:37
Uchwała Uchwała Nr VI/372/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XI/80/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2018-06-05 14:57:51
Uchwała Uchwała Nr VI/371/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-06-05 14:57:27
Uchwała Uchwała Nr VI/370/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-06-05 14:57:06
Uchwała Uchwała Nr VI/369/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2018-06-05 14:56:43
Uchwała Uchwała Nr VI/368/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie części nieruchomości na rzecz Sołectwa Paprotki 2018-06-05 14:56:21
Uchwała Uchwała Nr VI/367/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-05 14:55:55
Uchwała Uchwała Nr VI/366/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-05 14:55:26
Informacja dla mieszkańców o terminie VI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 28 maja 2018 roku 2018-05-23 14:39:02
Protokół Nr IV[2018 z IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 marca 2018 roku 2018-05-11 09:45:53
Uchwała Uchwała Nr V/365/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-05-11 09:51:58
Uchwała Uchwała Nr V/36418 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023 2018-05-11 09:51:19
Uchwała Uchwała Nr V/363/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV[333]17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku.. 2018-05-11 09:50:34
Uchwała Uchwała Nr V/362/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ... 2018-05-11 09:50:08