Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Petycja do Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-02-24 12:04:43
Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 25.02.2021 r. 2021-02-18 13:10:31
Uchwała Apel nr III/2/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 2021-02-18 13:14:17
Interpelacja Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ołdak, zapytanie 11.02.2021 2021-02-16 11:37:19
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu w dniu 22.02.2021 2021-02-12 13:40:32
Uchwała Uchwała nr III/229/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki (...) 2021-02-12 13:42:37
Uchwała Uchwała nr III/228/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-12 13:42:20
Uchwała Uchwała nr II/227/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany Uchwały nr XII/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2021-02-05 12:36:46
Uchwała Uchwała nr II/226/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2021 rok 2021-02-05 12:35:50
Uchwała Uchwała nr II/225/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:35:32
Uchwała Uchwała nr II/224/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:35:19
Uchwała Uchwała nr II/223/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:34:51
Uchwała Uchwała nr II/222/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/221/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/220/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-02-05 12:34:25
Uchwała Uchwała nr II/221/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/220/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-02-05 12:34:07
Uchwała Uchwała nr II/220/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-02-05 12:33:49