Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

INFORMACJA O TERMINIE SESJI (30 STYCZNIA 2020 ROKU) 2020-01-24 08:15:21
Interpelacja INTERPELACJA - MARIUSZ ZBRZYZNY 20.01.2020 (OEL1.0003.003.2020.01) 2020-01-20 16:23:26
Interpelacja INTERPELACJA - ANDRZEJ PTASZKOWSKI 17.01.2020 (OEL1.0003.002.2020.01) 2020-01-20 16:23:18
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ROLNICTWA ORAZ KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU ( 01.2020)) 2020-01-17 12:21:04
Interpelacja INTERPELACJA - Michał Ołdak, Izabela Stawarz - Lubiak, Mariusz Głód 16.01.2020r. (OEL1.0003.001.2020.01) 2020-01-16 14:52:34
Uchwała UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019 2019-12-27 12:02:35
Uchwała UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2019-12-27 12:02:24
Uchwała UCHWAŁA NR XV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr I/25/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni 2019-12-27 12:02:13
Uchwała UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-27 12:02:00
Uchwała UCHWAŁA NR XV/108/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-27 12:01:34
Uchwała UCHWAŁA NR XV/107/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-27 12:01:00
Uchwała UCHWAŁA NR XV/106/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Gminy Lubawka na rok szkolny 2019/2020 2019-12-27 12:00:36
Uchwała UCHWAŁA NR XV/105/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok 2019-12-27 12:00:10
Uchwała UCHWAŁA NR XV/104/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 2019-12-27 11:59:41
Uchwała UCHWAŁA NR XV/103/19RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2019-12-27 11:59:13