Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie II Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 22 lutego 2018 roku 2018-02-14 12:27:54
Protokół Nr XV[17 z XV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-01 12:44:31
Uchwała Uchwała Nr XV/321/17 w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2018 2018-02-01 12:41:40
Uchwała Uchwała Nr I/345/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-02-01 12:41:12
Uchwała Uchwała Nr I/344/18 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/275/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-02-01 12:40:55
Uchwała Uchwała Nr I/343/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2018-02-01 12:40:33
Uchwała Uchwała Nr I/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-02-01 12:39:58
Uchwała Uchwała Nr I/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-02-01 12:39:28
Uchwała Uchwała Nr I/340/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz Powiatu Kamiennogórskiego 2018-02-01 12:38:51
Uchwała Uchwała Nr I/339/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat 2018-02-01 12:38:23
Uchwała Uchwała Nr I/338/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawka i Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2018-02-01 12:37:53
Uchwała Uchwała Nr I/337/w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2018-2020 2018-02-01 12:37:24
Uchwała Uchwała Nr I/336/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi... 2018-02-01 12:36:51
Uchwała Uchwała Nr I/335/18 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Lubawka 2018-02-01 12:36:09
Informacja o terminie I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 25 stycznia 2018 roku 2018-01-19 11:40:52