Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o X Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 25.08.2022r. 2022-08-18 10:27:36
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 22.08.2022r. o godzinie 14 2022-08-12 07:48:05
Interpelacja Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Ołdak, zapytania 30.06.2022r. 2022-07-06 09:25:22
Interpelacja Radna Aldona Ochmańska, zapytania 30.06.2022r. 2022-07-06 09:21:13
Uchwała Uchwała Nr IX/376/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-05 12:30:50
Uchwała Uchwała Nr IX/375/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-05 12:10:09
Uchwała Uchwała Nr IX/374/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka wotum zaufania 2022-07-05 11:54:30
Uchwała Uchwała Nr IX/373/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022 2022-07-05 11:50:18
Uchwała Uchwała Nr IX/372/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2022-07-05 11:45:25
Uchwała Uchwała Nr IX/371/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr V/352/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (...) 2022-07-05 11:15:17
Uchwała Uchwała Nr IX/370/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2022-07-05 11:06:32
Uchwała Uchwała Nr IX/369/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2022-07-05 10:58:01
Informacja o IX Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 30.06.2022r. 2022-06-27 09:32:45
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 27.06.2022r. o godzinie 14 2022-06-20 15:25:46