Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Interpelacja PYTANIA RADNYCH ZADANE PODCZAS VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 25.06.2020 2020-07-02 12:29:29
Interpelacja MICHAŁ OŁDAK PYTANIA ZADANE PODCZAS VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 25.06.2020 2020-07-02 12:29:18
INFORMACJA O TERMINIE VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 25.06.2020 2020-06-17 14:22:17
Uchwała UCHWAŁA NR V/149/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubawka 2020-06-15 12:35:55
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KSSIR ORAZ KRIB (22.06.2020) 2020-06-10 11:50:09
Interpelacja Michał Ołdak - zapytanie zadane podczas IV sesji RM 28.05.2020 2020-06-10 11:52:04
Interpelacja Pytania radnych zadane podczas IV Sesji RM w Lubawce 28.05.2020r. 2020-06-10 11:51:53
Uchwała UCHWAŁA NR IV/148/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-15 12:35:15
Uchwała UCHWAŁA NR IV/147/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-15 12:34:49
Uchwała UCHWAŁA NR IV/146/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka wotum zaufania 2020-06-15 12:34:28
Uchwała UCHWAŁA NR IV/145/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-06-15 12:34:14
Uchwała UCHWAŁA NR IV/144/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2020-06-15 12:33:43
Uchwała UCHWAŁA NR IV/143/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmsko Śląskie. 2020-06-15 12:33:21
Uchwała UCHWAŁA NR IV/142/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad 2020-06-15 12:32:56
INFORMACJA O V NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE (04.06.2020) 2020-06-02 15:04:11