Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie VII Sesji Rady Mieskiej w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-23 10:13:48
Uchwała Uchwała Nr VI/255/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-05-08 15:12:03
Uchwała Uchwała Nr VI/254/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-05-08 15:12:19
Uchwała Uchwała Nr VI/253/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2017-05-08 15:12:37
Uchwała Uchwała Nr VI/252/17 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć... 2017-05-08 15:12:56
Uchwała Uchwała Nr VI/251/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, remontowo-budowlane realizowane pn.: „Remont- malowanie wnętrza Kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie 2017-05-08 15:13:13
Uchwała Uchwała Nr VII/250/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-05-08 15:13:31
Uchwała Uchwała Nr VI/249/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-05-08 15:13:48
Uchwała Uchwała Nr VI/248/17 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 2017-05-08 15:14:14
Protokół Nr IV/2017 z IV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2017 roku 2017-05-02 08:26:34
Informacja o terminie VI sesji Rady Miejskiek w Lubawce w dniu 27 kwietnia 2017 roku 2017-04-25 10:54:09
Uchwała Uchwała Nr IV/246/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-04-05 10:38:57
Uchwała Uchwała Nr IV/245/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-04-05 10:39:15
Uchwała Uchwała Nr IV/244/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-04-05 10:39:35