Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr III/455/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszeń w realizacji przez firmę INTER TRANS Dawid Karst zamówienia polegającego na utrzymaniu infrastruktury powstałej w ramach projektu Łączy nas Bóbr 2023-03-09 12:40:34
Uchwała Uchwała Nr III/457/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-09 12:40:17
Uchwała Uchwała Nr III/456/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-03-09 12:40:02
Uchwała Uchwała Nr III/454/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Lubawka w roku 2023” 2023-03-09 12:39:49
Uchwała Uchwała Nr III/453/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/310/17 określenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy 2023-03-09 12:39:35
Uchwała Uchwała Nr III/452/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wprowadzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubawka na lata 2023-2027” 2023-03-09 12:43:26
Uchwała Uchwała Nr III/451/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:43:11
Uchwała Uchwała Nr III/450/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:42:56
Uchwała Uchwała Nr III/449/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:41:58
Uchwała Uchwała Nr III/448/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:41:33
Uchwała Uchwała Nr III/447/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2023-03-09 12:41:12
Uchwała Uchwała Nr III/446/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2023-03-08 09:48:32
Uchwała Uchwała Nr III/445/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Przyjęcia Strategii Sołeckiej sołectwa Uniemyśl w Gminie Lubawka 2023-03-09 12:39:20