Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie XIII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 18 października 2018 roku 2018-10-11 14:02:06
Informacja o terminie XII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 12 października 2018 roku 2018-10-10 15:02:04
Protokół Nr VIII/2018 z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2018 roku 2018-10-09 11:57:12
Protokół Nr IX/2018 z IX Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 27 sierpnia 2018 roku 2018-10-09 11:26:01
Uchwała Uchwała Nr X/394/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-10-09 11:27:17
Uchwała Uchwała Nr X/393/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2018-10-09 11:24:46
Uchwała Uchwała Nr X/392/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2018-10-09 11:24:26
Uchwała Uchwała Nr X/391/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2018-10-09 11:24:12
Uchwała Uchwała Nr X/390/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2018-10-09 11:23:11
Uchwała Uchwała Nr X/389/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-10-09 11:22:50
Uchwała Uchwała Nr X/388/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Szczepanów 2018-10-09 11:22:29
Uchwała Uchwała Nr X/387/18 w sprawie uchylenia uchwały Nr I/129/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do załatwiania indywidualnych ... 2018-10-09 11:22:07
Informacja dla mieszkańców o terminie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 8 października 2018 roku 2018-10-05 12:28:46
Informacja dla mieszkańców o terminie X Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 września 2018 roku 2018-09-25 09:00:11
Uchwała Uchwała IX/382/18 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 1z3 2018-09-21 08:38:11