Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2018 roku 2018-07-05 15:28:02
Uchwała Uchwała Nr VII/380/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-05 15:23:32
Uchwała Uchwała Nr VII/379/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawlka 2018-07-05 15:23:51
Uchwała Uchwała Nr VII/378/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2018-07-05 15:24:14
Uchwała Uchwała Nr VII/377/18 w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka” 2018-07-05 15:24:39
Uchwała Uchwała Nr VII/376/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-07-05 15:25:12
Uchwała Uchwała Nr VII/375/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-07-05 15:26:01
Uchwała Uchwała Nr VII/374/18 w sprawie pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2018-07-05 15:26:47
Uchwała Uchwała Nr VII/373/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2017 2018-07-05 15:27:17
Informacja dla mieszkańców o terminie VII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 28 czerwca 2018 roku 2018-06-22 12:48:28
Protokół Nr V/2018 z V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 kwietnia 2018 roku 2018-06-05 15:00:37
Uchwała Uchwała Nr VI/372/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XI/80/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2018-06-05 14:57:51
Uchwała Uchwała Nr VI/371/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-06-05 14:57:27
Uchwała Uchwała Nr VI/370/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-06-05 14:57:06
Uchwała Uchwała Nr VI/369/18 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2018-06-05 14:56:43