Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała UCHWAŁA NR XIV/101/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-05 14:29:57
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/100/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-12-05 14:29:33
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/99/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-12-05 14:29:06
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/98/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 2019-12-05 14:28:21
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/97/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-05 14:27:48
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/96/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-12-05 14:27:24
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/95/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz Powiatu 2019-12-05 14:27:02
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/94/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2019-12-05 14:26:38
Uchwała UCHWAŁA NR XIV/93/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubawka 2019-12-05 14:26:13
Uchwała UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-02 14:35:20
INFORMACJA O TERMINIE XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE (28 listopada 2019) 2019-11-21 13:45:59
INFORMACJA O TERMINIE XIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA W LUBAWCE (25 listopada 2019) 2019-11-21 13:46:11
INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I ROLNICTWA ORAZ KOMISJI ROZWOJU I BUDŻETU ( 11.2019 ) 2019-11-15 13:28:44
Uchwała UCHWAŁA NR XII/91/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-11-08 08:06:17
Uchwała UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-11-08 08:06:29