Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Odpowiedzi na pytania radnych z I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce 2019-02-22 12:38:02
Odpowiedzi na pytania radnych z I Sesji Rady Miejskiej w Lubawce 2019-02-22 12:37:43
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu 2019-02-15 10:53:52
Uchwała Uchwała Nr I/27/2019 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w miejscowości Błażkowa i Lubawka do kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym 2019-02-12 08:08:04
Uchwała Uchwała Nr I/26/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-02-12 08:07:50
Uchwała Uchwała Nr I/25/19 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2019-02-12 08:07:30
Uchwała Uchwała Nr I/24/19 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 2019-02-12 08:07:15
Uchwała Uchwała Nr I/23/19 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-12 08:07:00
Uchwała Uchwała Nr I/22/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-02-12 08:06:37
Skład Osobowy Rady Miejskiej w Lubawce 2019-01-16 12:52:23
Informacja o terminie I Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 rok 2019-01-16 12:52:10
Uchwała Uchwała Nr III/21/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2019-01-02 12:20:27
Uchwała Uchwała Nr III/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2019-01-02 12:20:10
Uchwała Uchwała Nr III/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-01-02 12:19:36
Uchwała Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. 2019-01-02 12:19:09