Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała nr XII/193/20 Rady Miejskiej w Lubwce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenie lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej 2020-12-02 14:44:29
Uchwała Uchwała nr XII/194/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2020-12-02 14:44:53
Interpelacja Mariusz Zbrzyzny zapytania zadane w trakcie XI sesji Rady Miejskiej w Lubawce 17 listopada 2020 r. 2020-12-01 15:36:13
Interpelacja Radny Mariusz Głód zapytanie w trakcie XI Sesji RM 17.11.2020 2020-12-01 10:26:21
Interpelacja Aldona Ochmańska - interpelacja 12.11.2020 (OEL.1.0003.026.2020.01) 2020-12-01 10:26:08
Informacja o XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 30 listopada 2020 r. 2020-11-27 13:40:46
Uchwała Uchwała nr XI/183/20 rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-11-27 13:38:09
Uchwała Uchwała nr XI/182/20 rady miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chełmsko Śląskie 2020-11-27 13:37:54
Uchwała Uchwała nr XI/181/20 rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-11-27 13:37:40
Uchwała Uchwała nr XI/180/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-11-27 13:37:14
Uchwała Uchwała nr XI/179/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 2020-11-27 11:40:16
Uchwała Uchwała nr XI/178/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-11-27 11:41:06
Uchwała Uchwała nr XI/177/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie Statutu Gminy Lubawka 2020-11-27 11:40:37