Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o terminie XI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 28 września 2017 roku 2017-09-21 13:27:20
Uchwała UCHWAŁA NR X/282/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-09-06 10:31:30
Uchwała UCHWAŁA NR X/288/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk. 2017-09-05 13:19:19
Uchwała UCHWAŁA NR X/287/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-09-05 13:16:21
Uchwała UCHWAŁA NR X/286/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-09-05 13:13:38
Uchwała UCHWAŁA NR X/285/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubawka do projektu pn. „Dolnośląscy Liderzy e- Rozwoju JST” w ramach II Osi Priorytetowej ... 2017-09-05 13:09:29
Uchwała UCHWAŁA NR X/284/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-09-05 13:05:49
Uchwała UCHWAŁA NR X/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/269/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-09-05 13:02:18
Uchwała UCHWAŁA NR X/281/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE W SPRAwie zmiany nazwy ulicy 40-lecia WOP w Lubawce 2017-09-05 12:59:11
Uchwała Uchwała Nr X/280/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Bohaterów Stalingradu w Lubawce 2017-09-05 12:42:32
Uchwała Uchwała Nr X/279/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Lubawce 2017-09-05 11:51:08
Protokół Nr IX /2017 z IX Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 04 sierpnia 2017 roku 2017-09-01 11:51:41
Protokół Nr VIII/2017 z VIII Sesji Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2017 roku 2017-09-01 11:41:05
Informacja o terminie X sesji Rady Miejskiej w Lubawce w dniu 31 sierpnia 2017 roku 2017-08-31 12:40:26
Uchwała Uchwała Nr IX/278l17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-08-25 08:47:44