Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Status:
Uchwała V/352/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-09 14:41:01
Sygnatura V/352/22
Uchwała z dnia 2022-04-14
W sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Status Obowiązująca
Uchwała Nr III/18/18 w sprawie zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. 2019-01-02 12:06:36
Sygnatura III/18/18
Uchwała z dnia 2019-01-02
W sprawie zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem...
Status Obowiązująca
Uchwała Nr VII/375/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-07-04 10:10:18
Sygnatura VII375/18
Uchwała z dnia 2018-07-04
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/292/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” 2017-10-04 14:06:52
Sygnatura XI/292/17
Uchwała z dnia 2017-10-04
W sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/291/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-10-04 13:55:44
Sygnatura XI/291/17
Uchwała z dnia 2017-10-04
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/290/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest autobus „LUBIK” na okres oznaczony do lat 3 2017-10-04 13:35:32
Sygnatura XI/290/17
Uchwała z dnia 2017-10-04
W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest autobus „LUBIK” na okres oznaczony do lat 3
Status Obowiązująca
Uchwała Nr XI/289/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru... 2017-10-04 13:27:50
Sygnatura XI/289/17
Uchwała z dnia 2017-10-04
W sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych...
Status Obowiązująca
Uchwała Nr VIII/273/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-06-28 09:24:43
Sygnatura VIII/273/17
Uchwała z dnia 2017-06-28
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/246/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-04-05 10:34:55
Sygnatura IV/246/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017
Status Obowiązująca
Uchwała Nr IV/245/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-04-05 10:32:06
Sygnatura IV/245/17
Uchwała z dnia 2017-04-05
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka
Status Obowiązująca