Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Uchwała Uchwała Nr XI/507/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2023-09-06 13:31:16
Uchwała Uchwała Nr XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-09-06 13:31:08
Uchwała Uchwała Nr XI/505/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Lubawce. 2023-09-06 13:30:59
Uchwała Uchwała Nr XI/504/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej bezczynności organu 2023-09-06 13:30:50
Uchwała Uchwała Nr XI/503/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej publikacji zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) 2023-09-06 13:30:39
Uchwała Uchwała Nr XI/502/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030" 2023-09-06 13:30:29
Uchwała Uchwała Nr XI/501/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr XII/189/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka 2023-09-06 13:30:20
Uchwała Uchwała Nr XI/500/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:30:10
Uchwała Uchwała Nr XI/499/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:30:00
Uchwała Uchwała Nr XI/498/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:29:43
Uchwała Uchwała Nr XI/497/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2023-09-06 13:29:34
Informacja o XI Sesji Rady Miejskiej w Lubawce, dnia 31.08.2023r. 2023-08-24 12:31:07
Informacja o posiedzeniu Komisji Spraw Społeczny i Rolnictwa oraz Komisji Rozwoju i Budżetu- 28.08.2023r. o godz. 14:00 2023-08-21 11:39:35
Interpelacja Radni 2023-07-19 15:10:30
Interpelacja Radni Rady Miejskiej w Lubawce 2023-07-10 16:11:54