Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Nabór wniosków o dotacje celowe dla klubów sportowych 2020-09-25 10:40:00
Deklaracja dostępności 2020-09-23 08:39:05
Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 2020-08-24 10:47:34
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Choppers Garage, ul. Krótka 3, 58-420 Lubawka, w trybie art. 19a 2020-08-19 07:57:09
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez MUKN "Pod Stróżą" ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, w trybie atr.19a 2020-08-13 08:34:22
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2020 2020-07-28 11:39:19
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-28 11:41:15
Informacja o wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia przez RDOŚ we Wrocławiu 2020-07-27 16:34:56
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 2020-07-28 11:43:54
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-28 11:48:09
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-28 11:49:46
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-07-28 11:51:50
Opinia PPiS w Kamiennej Górze dotycząca zmiany decyzji środowiskowej dla zadania: Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2020-07-27 16:29:42
Opinia RZGW we Wrocławiu dotycząca zmiany decyzji środowiskowej dla zadania: Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2020-07-27 16:22:49