Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:24
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:08
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 2017-11-03 09:45:53
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:41
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 2017-11-03 09:46:13
Zawiadomienie o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-30 14:43:46
Nieodpłatna pomoc prawna 2017-10-14 12:09:42
Informacja 2017-10-11 14:35:20
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r. o godz. 14.00 2017-10-09 16:45:14
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi 2017-09-28 12:01:05
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2017-09-28 11:48:28
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. o godz. 14.00 2017-09-15 12:16:14
Uchwała_opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2015 2017-08-08 09:13:37