Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie nr 58/2021 z dn. 07.04.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych 2021-04-09 10:46:39
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej. 2021-03-30 13:59:11
Zarządzenie nr 49/2021 z dn. 17.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021 2021-03-17 14:38:18
Zarządzenie nr 36/2021 z dn. 26.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych 2021-03-05 10:00:30
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2020r 2021-03-05 11:17:26
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2020 2021-03-05 11:16:24
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2020 2021-03-05 11:15:00
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 2021-03-05 11:13:55
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2020 2021-03-05 11:12:45
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2020 2021-03-05 11:10:06
Informacja o przyznanych stypendiach sportowych w 2021 r. 2021-02-25 14:15:52
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubawka_ 2021 2021-02-18 16:45:28
Budżet Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-18 16:40:01
Uchwała_nr_VI_11_2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-02-15 18:01:31
Uchwała_nr_VI_10_2021_w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-15 17:59:52