Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 14.00 2018-02-14 12:27:31
Nieodpłatna pomoc prawna 2018 2018-02-12 16:53:15
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2018-02-05 15:40:32
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2018-01-31 16:13:46
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-01-23 14:40:50
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2018-01-10 12:01:48
Rejestr Działaności Regulowanej- Odbiór Odpadów Komunalnych- aktualizacja 15-12-2017 2017-12-15 07:58:33
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 2017-12-11 17:00:43
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 2017-12-11 17:00:59
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka za I półrocze 2017 roku 2017-11-28 15:18:00
Ogłoszenie o posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2017 r. o godz. 14.30 2017-11-28 09:19:54
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:24
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:08
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2017 2017-11-03 09:45:53
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.09.2017 2017-11-03 09:45:41