Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-30 11:09:39
Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych 2020-03-12 15:03:07
Informacja o przyznanych stypendiach sportowych w roku 2020. 2020-03-12 15:02:37
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-03-11 12:12:29
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach RM w Lubawce z 19.12.2020 r. w sprawie wpf oraz w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-06 08:37:47
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2020 2020-03-06 08:36:24
Wykaz słupów oraz tablic ogłoszeniowych, na których możliwe jest umieszczanie ogłoszeń oraz plakatów wyborczych 2020-03-05 09:32:56
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2019r 2020-02-28 08:37:08
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 08:36:14
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 08:34:22
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 2020-02-28 08:33:26
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 2020-02-28 08:32:15