Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

POSTANOWIENIE NR 28/2022 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji do spraw Referndum w Lubawce oraz Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Lubawka 2022-05-10 11:33:45
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka za 2021 rok 2022-04-29 11:15:49
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.03.2022 2022-04-27 12:33:10
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 2022-04-27 12:32:55
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 2022-04-27 12:32:24
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2022 2022-04-27 12:32:04
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.03.2022 2022-04-27 12:31:13
Rejestr działąności regulowanej BIP 04-2022 2022-04-26 10:27:20
Rejestr działąności regulowanej BIP 04-2022 2022-04-26 10:11:54
Zawiadomieni- Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennea Góra o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji i przeróbce kopaliny (porfiru oraz kruszywa naturalnego) złoża Olszyny I 2022-04-11 13:21:00
Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego 2022-04-04 09:05:29
Sklad Miejskiej Komisji ds. referendum 2022-04-01 14:16:53
Składy Obwodowych Komisji ds. referendum 2022-03-31 15:03:12