Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lubawka 2023-09-26 11:24:56
WM. 6220.2.2023 obwieszczenie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia " Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" 2023-09-21 08:53:24
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12 września 2023 r. 2023-09-19 08:28:17
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów 2023-09-18 13:06:20
WM. 6220.1.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna" 2023-09-18 10:36:35
Obwieszczenie o wyborach 2023-09-15 12:58:05
RODO 2023-09-14 09:27:20
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2023-09-12 12:40:00
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-23 11:41:09
POSTANOWIENIE NR 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2023-08-23 11:39:47
POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2023-08-23 11:39:14
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-08-23 11:38:03
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-23 11:36:54
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 2023-08-23 11:36:12
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej 2023-08-23 11:35:39