Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2022-08-02 15:31:24
Uchwała Nr IX/375/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-27 14:27:49
Uchwała Nr IX/376/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-27 14:27:39
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2022 2022-07-27 14:27:28
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2022 2022-07-27 14:27:17
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022 2022-07-27 14:27:07
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2022 2022-07-27 14:26:47
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022 2022-07-27 14:26:28
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:43:43
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:40:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wydanym postanowieniu w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:37:30
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-07-26 15:30:35
PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO ZIT 2022-07-15 13:51:13
Rejestr przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych 2022-07-14 11:40:28