Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr XI/292/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030” 2017-10-09 16:50:32
Uchwała Nr XI/291/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-10-09 16:50:49
Uchwała Nr XI/290/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest autobus „LUBIK” na okres oznaczony do lat 3 2017-10-09 16:51:06
Uchwała Nr XI/289/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru... 2017-10-09 16:51:25
Uchwała Nr X/279/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Lubawce 2017-09-15 12:53:31
Uchwała Nr X/280/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Bohaterów Stalingradu w Lubawce 2017-09-15 12:52:37
UCHWAŁA NR X/281/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE W SPRAwie zmiany nazwy ulicy 40-lecia WOP w Lubawce 2017-09-15 12:51:47
UCHWAŁA NR X/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/269/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-09-15 12:50:35
UCHWAŁA NR X/284/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-09-15 12:49:39
UCHWAŁA NR X/285/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubawka do projektu pn. „Dolnośląscy Liderzy e- Rozwoju JST” w ramach II Osi Priorytetowej ... 2017-09-15 12:36:03
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 10, położonym w Lubawce przy ul. Bocznej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu... 2017-10-19 15:05:17
Zarządzenie Nr 164/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 października 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 609 o pow. 0,1503 ha, położonej w obrębie Jarkowice 2017-10-14 12:03:15
Zarządzenie Nr 163/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 października 2017 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 485 o pow. 0,0743 ha, położonej w obrębie II Lubawka 2017-10-14 12:03:40
Zarządzenie Nr 160/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy, na okres 3 lat, nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 2017-10-14 12:04:05
Zarządzenie Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę, w drodze II przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli... 2017-10-14 12:04:30
Zarządzenie Nr 158/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywołwczej lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w obrębie 3 Lubawki przy ul. Nadbrzeżnej 1, przeznaczonym do sprzedaży w drodze... 2017-10-14 12:04:54
Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lubawce przy ulicy Dworcowej nr 31 w granicy działki nr 185/3 o pow. 583m2 obręb lll - na rzecz... 2017-10-14 12:05:25
Zarządzenie Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-10-12 08:33:31
Zarządzenie Nr 161/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2017-10-12 08:32:54
Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-10-12 08:32:21