Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała nr XII/198/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2021-01-12 14:41:50
Uchwała nr XII/189/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. "w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka " 2021-01-13 11:32:05
Uchwała nr XII/190/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-01-12 14:41:24
Uchwała nr XIII/197/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie 2020-12-07 13:37:29
Uchwała nr XII/196/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. "w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 " 2020-12-07 13:37:15
Uchwała nr XII/195/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2020-12-07 13:36:58
Uchwała nr XII/192/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. "w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości " 2020-12-07 13:36:37
Uchwała nr XII/191/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 r. "w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka oraz przekazania go do zaopiniowania 2020-12-07 13:36:17
ZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka Nr 115/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2021-01-12 12:40:28
Zarządzenia Nr 179/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dotacji w wyniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2020-12-31 11:24:19
Zarządzenia Nr 178/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubawka na rok 2020 2020-12-30 15:14:31
Zarządzenia Nr 177/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2020-12-30 15:14:08
Zarządzenia Nr 176/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-12-30 15:13:45
Zarządzenia Nr 175/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Lubawka do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Lubawka 2020-12-30 15:13:20
Zarządzenia Nr 174/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 505/37 o pow. 1072 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:56:14
Zarządzenia Nr 173/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 858/6 o pow. 2653 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:55:52
Zarządzenia Nr 172/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 858/5 o pow. 2963 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:55:17
Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat działki nr 158/2 o pow. 1176 m2 położonej we wsi Okrzeszyn. 2020-12-23 09:54:50