Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr VI/255/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-05-08 15:12:03
Uchwała Nr VI/254/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-05-08 15:12:19
Uchwała Nr VI/253/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2017-05-08 15:12:37
Uchwała Nr VI/252/17 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/116/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć... 2017-05-08 15:12:56
Uchwała Nr VI/251/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, remontowo-budowlane realizowane pn.: „Remont- malowanie wnętrza Kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie 2017-05-08 15:13:13
Uchwała Nr VII/250/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-05-08 15:13:31
Uchwała Nr VI/249/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-05-08 15:13:48
Uchwała Nr VI/248/17 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016 2017-05-08 15:14:14
Uchwała Nr IV/246/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-04-05 10:38:57
Uchwała Nr IV/245/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-04-05 10:39:15