Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR III/141/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-05-06 15:14:22
UCHWAŁA NR III/140/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej " 2020-05-06 15:14:09
UCHWAŁA NR III/139/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-06 15:13:56
UCHWAŁA NR III/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2020-05-06 15:13:42
UCHWAŁA NR III/137/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Nr VII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych, regulaminu korzystania z kaplic 2020-05-06 15:13:28
UCHWAŁA NR III/136/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-05-06 15:13:05
UCHWAŁA NR III/135/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawka” 2020-05-06 15:12:49
UCHWAŁA NR III/134/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-05-06 15:12:30
UCHWAŁA NR III/133/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2020-05-06 15:12:11
UCHWAŁA NR III/132/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz 2020-05-06 15:11:54
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-05-28 11:51:04
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad użyczenia placówkom oświatowym dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym, sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć przez ucznia prowadzonych 2020-05-28 11:51:26
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2020-05-15 10:16:41
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 4/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2020-05-15 10:16:24
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020. 2020-05-14 14:26:26
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2019. 2020-05-14 14:26:13
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-05-13 10:59:40
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2019 2020-05-08 10:20:47
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie skreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Lubawka 2020-05-08 10:16:36
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-04-30 12:26:07