Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
adres e-puap /umlubawka/skrytka
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCY RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA _
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ _
Uchwała Nr IV/43/19 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr NK-N.4131.68.3.2019.MC 2019-05-01 21:47:05
Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2019-05-01 21:37:44
Uchwała Nr IV/41/19 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-01 21:34:24
Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat 2019-05-01 21:31:15
Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-05-01 21:28:11
Uchwała Nr IV/38/19 w sprawie zmiany uchwały nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn (...) 2019-05-01 21:26:48
Uchwała Nr IV/37/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2018 2019-05-01 21:21:08
Uchwała Nr II/29/19 w sprawie wysokości diet dla sołtysów 2019-04-08 17:31:04
Uchwała Nr III/36/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2019-04-01 21:53:57
Uchwała Nr III/35/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-04-01 21:50:44
ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 15 MAJA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-17 17:56:04
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 14 MAJA 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. budownictwa i architektury 2019-05-16 15:12:00
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Kamiennogórskiej nr 24 w granicy działki nr 120/8 2019-05-16 15:04:57
ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Aleja Wojska Polskiego nr 40 w granicy działki nr 699/1 o 2019-05-16 15:01:37
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 4 położonym w Lubawce przy ul. Ciasnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 2019-05-16 15:00:00
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 MAJA 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-07 21:26:33
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2018 2019-05-02 12:03:32
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-02 11:55:42
ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-02 11:49:16
ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2019-04-30 10:38:13