Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr X/279/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Lubawce 2017-09-15 12:53:31
Uchwała Nr X/280/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany nazwy ulicy Bohaterów Stalingradu w Lubawce 2017-09-15 12:52:37
UCHWAŁA NR X/281/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE W SPRAwie zmiany nazwy ulicy 40-lecia WOP w Lubawce 2017-09-15 12:51:47
UCHWAŁA NR X/283/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/269/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-09-15 12:50:35
UCHWAŁA NR X/284/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 2017-09-15 12:49:39
UCHWAŁA NR X/285/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubawka do projektu pn. „Dolnośląscy Liderzy e- Rozwoju JST” w ramach II Osi Priorytetowej ... 2017-09-15 12:36:03
UCHWAŁA NR X/286/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-09-15 12:35:14
UCHWAŁA NR X/287/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-09-15 12:34:11
UCHWAŁA NR X/288/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk. 2017-09-15 12:33:15
UCHWAŁA NR X/282/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2017-09-15 12:30:59