Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3329 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-02-22 13:03:04
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-22 13:00:37
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2019-02-20 14:01:02
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2019-02-20 14:00:45
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie odwołania Zatępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2019-02-20 12:36:43
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr2/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-02-19 10:54:20
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia potępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Odbiór odpadów..." 2019-02-18 09:49:23
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3329 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-02-14 15:20:29
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Lubawka 2019-02-14 11:51:42
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2018 2019-02-14 11:51:23