Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Apel nr III/2/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 2021-02-18 13:14:17
Uchwała nr III/229/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki (...) 2021-02-12 13:42:37
Uchwała nr III/228/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-12 13:42:20
Uchwała nr II/227/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany Uchwały nr XII/186/20 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2021-02-05 12:36:46
Uchwała nr II/226/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2021 rok 2021-02-05 12:35:50
Uchwała nr II/225/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:35:32
Uchwała nr II/224/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:35:19
Uchwała nr II/223/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2021-02-05 12:34:51
Uchwała nr II/222/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/221/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/220/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-02-05 12:34:25
Uchwała nr II/221/21 Rady Miejskiej w Lubawce Uchwała nr II/220/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-02-05 12:34:07
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. ochrony zabytków i estetyki przestrzeni publicznej 2021-02-26 12:17:18
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-02-26 12:17:06
Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-02-26 12:16:54
Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2020 2021-02-26 12:16:39
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. ochrony zabytków i estetyki przestrzeni publicznej 2021-02-18 13:13:27
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. obsługi klienta, biuro podawcze 2021-02-18 13:13:04
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 2/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2021-02-18 13:12:23
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-02-18 13:11:52
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2021-02-18 13:11:16
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Lubawce 2021-02-12 13:41:44