Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2018-02-13 10:46:58
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2018-02-13 10:46:22
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-02-13 10:45:55
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 2/2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-02-12 10:43:51
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2017 2018-02-12 10:43:31
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy Komisji 2018-02-12 10:42:58
Zarządzenie Nr 18[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. rozliczeń podatków lokanych i opłat 2018-02-05 15:38:45
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownicta i architektury 2018-02-05 15:38:10
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-02-05 15:37:40
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat 2018-02-01 12:43:37