Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-19 11:27:57
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-03-19 11:27:39
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sparwie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-03-15 13:36:00
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 385/1 o pow. 0,5533 ha zabudowanej budynkami gospodarczymi położonej... 2019-03-14 13:56:00
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds.oświaty 2019-03-14 13:54:33
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:03:04
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:02:38
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wole stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej 2019-03-08 11:56:25
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wole stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. płac i należności cywilnoprawnych 2019-03-08 11:56:09
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kamiennogórskiej 5 na okres do 2 lat 2019-03-07 08:33:31