Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR II/129/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 r. 2020-03-11 08:04:57
UCHWAŁA NR II/128/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/276/17 Rady Miejskiej w Lubawcez dnia 22 czerwca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Nr VII/263/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2017r., 2020-03-11 08:04:37
UCHWAŁA NR II/127/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowane 2020-03-11 08:03:18
UCHWAŁA NR II/126/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-03-11 08:02:48
UCHWAŁA NR II/125/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-03-11 08:02:21
UCHWAŁA NR II/124/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2020-03-11 08:01:17
UCHWAŁA NR II/123/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2020-03-11 08:00:17
UCHWAŁA NR II/122/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-03-11 07:59:39
UCHWAŁA NR II/121/20 z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2020-03-11 07:58:42
UCHWAŁA NR II/120/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2020-03-11 07:58:11
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2020-03-25 11:23:02
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2020-03-25 11:22:43
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-25 11:21:52
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-03-18 08:00:40
ZARZĄDZENIA NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-03-17 14:33:51
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-17 14:32:54
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki zabudowanej budynkiem użytkowym 2020-03-17 14:32:28
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 marca 2020 r. wr spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-03-12 14:16:33
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 05 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2020-03-11 07:56:34