Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr VII/380/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-05 15:23:32
Uchwała Nr VII/379/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawlka 2018-07-05 15:23:51
Uchwała Nr VII/378/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2018-07-05 15:24:14
Uchwała Nr VII/377/18 w sprawie zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka” 2018-07-05 15:24:39
Uchwała Nr VII/376/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-07-05 15:25:12
Uchwała Nr VII/375/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-07-05 15:26:01
Uchwała Nr VII/374/18 w sprawie pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2018-07-05 15:26:47
Uchwała Nr VII/373/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2017 2018-07-05 15:27:17
Uchwała Nr VI/372/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XI/80/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2018-06-05 14:57:51
Uchwała Nr VI/371/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-06-05 14:57:27
Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-08-09 08:29:13
Zarządzenie Nr 144/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2018-08-09 08:23:36
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu p.n. "Łączy nas Bóbr" 2018-08-09 08:16:57
Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-08-09 08:12:13
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-08-06 14:06:23
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-26 13:27:44
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2018-07-25 11:27:49
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubawce 2018-07-25 11:21:37
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-25 11:14:12
Zarządzenie Nr 136/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-25 11:09:04