Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji 2018-03-20 11:16:03
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka Nr 42/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2018-03-12 16:55:20
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2018-03-08 13:53:25
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-06 12:52:01
Zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-03-08 13:52:49
Rb_PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2017r 2018-03-06 09:25:26
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:19:18
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:17:56
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31.12.2017 2018-03-06 09:15:28
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2017 2018-03-06 09:23:19
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 194/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Urzędu Miasta ... 2018-03-20 07:51:32
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy... 2018-03-15 09:55:07
Zarządzenie Nr 43[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-03-15 09:54:27
Zarządzenie Nr 42[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych... 2018-03-15 09:53:49
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektora ds..promocji 2018-03-12 14:21:42
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2018 roku 2018-03-12 14:21:09
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz wspólczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta Lubawka i ZGM w Lubawce w 2018 roku 2018-03-08 08:14:16
Zarzadzenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowania ich realizacji.. 2018-03-07 09:38:48
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-03-07 09:38:09
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2018-03-02 13:45:23