Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR I/119/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 r. 2020-02-06 15:27:55
UCHWAŁA NR I/118/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCEz dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2020-02-06 15:27:12
UCHWAŁA NR I/117/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCEz dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2020 rok 2020-02-06 15:26:49
UCHWAŁA NR I/116/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCEz dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach 2020-02-06 15:26:08
UCHWAŁA NR I/115/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCEz dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2020-02-06 15:25:35
UCHWAŁA NR I/114/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-02-06 15:25:01
UCHWAŁA NR I/113/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCEz dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Sekretarza obrad Rady Miejskiej na kadencję 2018 - 2023 2020-02-06 15:23:57
UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019 2019-12-27 12:02:35
UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2019-12-27 12:02:24
UCHWAŁA NR XV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr I/25/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni 2019-12-27 12:02:13
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka nr 25 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-02-25 12:38:12
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Lubawka nr 15 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-02-25 12:37:54
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 207/7 o pow. 0,0618 ha położonej w Lubawce obręb 3 przy ul. Kamiennogórskiej. 2020-02-18 08:07:54
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-02-18 08:07:37
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 829 o pow. 839 m2 przeznaczonej 2020-02-12 11:49:34
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 903/2 o pow. 1240 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu 2020-02-12 11:49:10
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-02-12 11:48:52
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2019 2020-02-12 11:48:33
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 2/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-02-12 11:48:12
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka 2020-02-12 11:47:54