Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR XII/91/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-11-08 08:06:17
UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-11-08 08:06:29
UCHWAŁA NR XII/89/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-11-08 08:06:42
UCHWAŁA NR XII/88/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów 2019-11-08 08:06:54
UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. 2019-11-08 08:07:05
UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-11-08 08:07:20
UCHWAŁA NR XII/85/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2019-11-08 08:07:34
UCHWAŁA NR XII/84/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-11-08 08:07:48
UCHWAŁA NR XII/83/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-11-08 08:08:03
UCHWAŁA NR XII/82/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Bukówka 2019-11-08 08:08:19
ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2019-11-21 07:09:10
ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA MIASTA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta lubawka Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy 2019-11-21 07:07:54
ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2019-11-18 16:35:40
ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-11-18 16:35:19
ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-11-15 13:24:47
ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 10/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-11-14 11:01:07
ZARZADZENIE NR 209/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 328 o pow. 0,0694 ha położonej we wsi Niedamirów 2019-11-14 11:01:27
ZARZĄDZENIE NR 208/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-11-14 11:01:47
ZARZĄDZENIE NR 207/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-11-14 11:02:22
Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki zabudowanej budynkiem użytkowym 2019-11-08 08:04:35