Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr VIII/257/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-06-08 10:11:24
Uchwała Nr VIII/256/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (...) 2021-06-08 10:11:10
Uchwała Nr VIII/255/21 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2020 2021-06-08 10:10:54
Uchwała Nr VIII/254/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2021-06-08 10:10:30
Uchwała Nr VIII/253/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-06-08 10:10:09
Uchwała Nr VII/252/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-05-20 09:39:52
Uchwała Nr VII/251/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-05-06 15:17:04
Uchwała Nr VII/250/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka 2021-05-06 15:16:47
Uchwała Nr VII/249/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 2021-05-06 15:16:25
Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy, na okres do 3 lat, działkę nr 285/6 (...) 2021-06-17 15:17:44
Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy, na okres do 3 lat, działkę nr 285/6 (...) 2021-06-17 15:17:14
Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagrody Burmistrza Miasta Lubawka za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziłalności artystycznej "Złoty Orzeł" (...) 2021-06-17 15:16:48
Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 213 położonej w obrębie Okrzeszyn 2021-06-17 15:16:24
Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-06-17 15:15:52
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przyznanie dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 2021-06-17 15:15:23
Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 2021-06-17 15:14:56
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-06-17 15:14:28
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenie wykazu Nr 05/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia 2021-06-08 15:20:58
Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-06-08 15:20:37