Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Urząd Miasta Gdyni- Wykaz 20/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na terenie miasta Lubawka 2021-11-18 14:38:04
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 284/6 OBRĘB JARKOWICE 2021-11-18 09:18:50
ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-11-10 12:25:54
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI -DZIAŁKA NR 858/6 OBRĘB III LUBAWKA UL. SUDECKA 2021-11-02 15:43:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 165 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM NR 85 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKRZESZYN 2021-11-02 15:43:21
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W LUBAWCE PRZY UL. NADBRZEŻNEJ NR 1 2021-11-02 15:43:08
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 09/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-10-07 11:29:49
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/6 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJBĘDĄCYM W ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO 2021-09-28 13:47:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/5 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJ 2021-09-28 13:47:30
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 323/17 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. CIASNEJ 2021-09-28 13:46:55
Uchwała nr XIII/297/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce 2021-11-05 12:37:14
Uchwała Nr XIII/296/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-11-05 12:37:00
Uchwała Nr XIII/295/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-11-05 12:36:44
Uchwała Nr XIII/294/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 2021-11-05 12:36:27
Uchwała Nr XIII/293/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu (...) 2021-11-05 12:36:13
Uchwała Nr XIII/292/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-11-05 12:35:45
Uchwała Nr XII/290/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zbudowania placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Sudeckiej w Lubawce 2021-10-06 10:12:40
Uchwała Nr XII/289/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-10-06 10:12:18
Uchwała Nr XII/288/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-10-06 10:10:35
Uchwała Nr XII/287/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie udzielenia dotacji na prace odrestaurowania partii cokołu pod rzeźbą św. Floriana w Lubawce 2021-10-06 10:10:18
Zarządzenie Nr 194/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych 2021-11-24 10:51:37
Zarządzenie Nr 193/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-11-24 10:51:05
Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-11-24 10:50:42
Zarządzenie Nr 191/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych 2021-11-17 10:50:28
Zarządzenie Nr 190/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2022 2021-11-17 10:50:14
Zarządzenie Nr 189/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-11-17 10:49:45
Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miesko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce oraz określenia regulaminu konkursu 2021-11-17 10:49:23
Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2021-11-17 10:48:58
Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-11-17 10:48:27
Zarządzenie nr 188/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. 2021-11-15 16:45:55