Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubawka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 2019-01-22 15:30:22
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2019 roku 2019-01-18 14:50:10
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji wybory wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustaleniem wartości nieruchomości w 2019 roku... 2019-01-18 14:50:29
Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-15 14:33:07
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:14:28
Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 12:29:49
Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających... 2019-01-02 10:49:44
Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 10:48:43
Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nierochomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2019-01-02 10:48:17
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3929 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-01-02 10:47:54