Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała nr XV/213/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2021-01-19 12:28:54
Uchwała nr XV/212/20 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020 2021-01-19 12:28:40
Uchwała nr XV/211/20 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2021-01-19 12:28:26
Uchwała nr XV/210/20 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych 2021-01-19 12:28:07
Uchwała nr XV/209/20 w sprawie: zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...) 2021-01-19 12:27:49
Uchwała nr XV/208/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2021-01-19 12:27:25
Uchwała nr XV/207/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/167/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2021-01-19 12:27:06
Uchwała nr XV/206/20 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce. 2021-01-19 12:26:39
Uchwała nr XV/205/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-01-19 12:26:22
Uchwała nr XV/204/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmsko Śląskie 2021-01-18 15:15:33
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-01-20 14:30:23
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji przetargowej 2021-01-20 14:29:54
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubawka 2021-01-20 14:29:34
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta Lubawka 2021-01-20 14:29:12
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Błażejowie w granicach działki 82/1 o pow. 1457m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-01-20 14:28:51
Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lubawka ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Okrzeszynie w granicach działki 171 o pow. 2113 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-01-20 14:28:22
Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Lubawka ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Jarkowicach w granicach działki 404/2 o pow. 749 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-01-20 14:27:50
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 1/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia 2021-01-20 14:27:22
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Lubawka Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2021 (...) 2021-01-20 14:27:00
Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Lubawka 2021-01-20 14:26:40