Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR XIV/101/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-05 14:29:57
UCHWAŁA NR XIV/100/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-12-05 14:29:33
UCHWAŁA NR XIV/99/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/28/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2019-12-05 14:29:06
UCHWAŁA NR XIV/98/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 2019-12-05 14:28:21
UCHWAŁA NR XIV/97/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-05 14:27:48
UCHWAŁA NR XIV/96/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2019-12-05 14:27:24
UCHWAŁA NR XIV/95/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 r. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr I/340/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz Powiatu 2019-12-05 14:27:02
UCHWAŁA NR XIV/94/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2019-12-05 14:26:38
UCHWAŁA NR XIV/93/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubawka 2019-12-05 14:26:13
UCHWAŁA NR XIII/92/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-02 14:35:20
ZARZĄDZENIE NR 216/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-11-29 13:57:43
ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2019-11-21 07:09:10
ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA MIASTA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta lubawka Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy 2019-11-21 07:07:54
ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2019-11-18 16:35:40
ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-11-18 16:35:19
ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-11-15 13:24:47
ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 10/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-11-14 11:01:07
ZARZADZENIE NR 209/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 328 o pow. 0,0694 ha położonej we wsi Niedamirów 2019-11-14 11:01:27
ZARZĄDZENIE NR 208/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-11-14 11:01:47
ZARZĄDZENIE NR 207/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-11-14 11:02:22