Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR IX/64/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubawka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia... 2019-08-12 15:25:06
UCHWAŁA NR IX/63/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim 2019-08-11 12:26:41
UCHWAŁA NR IX/62/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce 2019-08-11 12:24:54
UCHWAŁA NR IX/61/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego imienia Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim 2019-08-11 11:19:54
UCHWAŁA NR IX/60/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego imienia Żołnierzy Sybiru w Lubawce wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce 2019-08-11 11:16:25
UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:40:11
UCHWAŁA NR VIII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:38:20
UCHWAŁA NR VIII/56/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2019r w sprawie nieudzielenia... 2019-07-11 18:36:27
UCHWAŁA NR VIII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce nr VI/48/19 z dnia... 2019-07-11 18:34:39
ZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-23 12:22:55
ZARZĄDZENIE NR 166/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-23 12:19:59
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-23 12:18:03
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 16 sierpnia 2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Jana Pajdzika – Inspektora ds. bhp i p.poż... 2019-08-23 10:19:48
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 sierpnia 2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu ... 2019-08-22 16:29:52
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-08-21 10:52:39
ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz osp 2019-08-13 14:43:06
ZARZĄDZENIE NR 157/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 lipca 2019 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubawka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 2019-08-09 12:47:55
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-08-07 10:36:47
ZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 7/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2019-08-06 09:46:18