Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr X/264/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-01 15:06:24
Uchwała Nr X/263/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Lubawka 2021-07-01 15:06:11
Uchwała Nr X/262/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-07-01 15:05:58
Uchwała Nr X/261/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały nr VII/250/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej (...) 2021-07-01 15:05:44
Uchwała Nr X/260/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2021-07-01 15:05:31
Uchwała Nr X/259/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Błażejów 2021-07-01 15:05:14
Uchwała Nr IX/258/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-06-22 15:11:26
Uchwała Nr VIII/257/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-06-08 10:11:24
Uchwała Nr VIII/256/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (...) 2021-06-08 10:11:10
Uchwała Nr VIII/255/21 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce za rok 2020 2021-06-08 10:10:54
Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku 2021-07-21 08:03:56
Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 152/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Lubawka 2021-07-21 08:03:18
Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Jarkowicach w granicach działki 284/6 o pow. 696m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-21 08:02:49
Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-07-21 08:02:22
Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds.kadr 2021-07-14 08:00:47
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-07-14 08:00:14
Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-07-14 07:59:28
Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu nr 07/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2021-07-14 07:58:44
Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki 858/6 o pow. 2653m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-14 07:58:12
Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-07-14 07:57:40