Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr XII/290/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zbudowania placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Sudeckiej w Lubawce 2021-10-06 10:12:40
Uchwała Nr XII/289/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-10-06 10:12:18
Uchwała Nr XII/288/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-10-06 10:10:35
Uchwała Nr XII/287/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie udzielenia dotacji na prace odrestaurowania partii cokołu pod rzeźbą św. Floriana w Lubawce 2021-10-06 10:10:18
Uchwała Nr XII/286/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat 2021-10-06 10:10:00
Uchwała Nr XII/285/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-10-06 10:09:38
Uchwała Nr XII/284/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie sugestii dla Burmistrza Lubawka dotyczącej przeznaczenia środków otrzymanych z RFIL na wykonanie naśnieżania stoku narciarskiego 2021-10-06 10:09:22
Uchwała Nr XII/283/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/399/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 października 2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubawka 2021-10-06 10:08:54
Uchwała Nr XII/282/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2021-10-06 10:08:29
Uchwała Nr XI/281/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-09-06 13:57:47
Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2021-10-18 09:59:01
Zarządzenie Nr 169/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-10-18 09:57:41
Zarządzenie Nr 168/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-10-18 09:57:15
Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-10-18 09:56:43
Zarządzenie Nr 166/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi 2021-10-18 09:56:10
Zarządzenie Nr 165/2021 Burmistrza Miasta Lubawska w sprawie ogłoszenia wykazu nr 09/2021 nieruchomości stanowiacych własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2021-10-08 13:32:26
Zarządzenie Nr 164/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Opawie w granicach działki 84/5 o pow. 2578 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-10-08 13:32:10
Zarządzenie Nr 163/2021 Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-10-04 15:46:23
Zarządzenie Nr 162/2021 Burmistrza Miasta Lubawka wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-10-04 15:45:56
Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Miasta Lubawka wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-10-04 15:45:33