Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 STYCZNIA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 01/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2022-01-13 10:30:45
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 284/6 OBRĘB JARKOWICE 2021-12-28 13:00:31
ZARZĄDZENIE NR 203/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 11/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2021-12-09 08:46:43
Urząd Miasta Gdyni- Wykaz 20/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na terenie miasta Lubawka 2021-11-18 14:38:04
ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-11-10 12:25:54
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI -DZIAŁKA NR 858/6 OBRĘB III LUBAWKA UL. SUDECKA 2021-11-02 15:43:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 165 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM NR 85 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKRZESZYN 2021-11-02 15:43:21
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W LUBAWCE PRZY UL. NADBRZEŻNEJ NR 1 2021-11-02 15:43:08
ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 09/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-10-07 11:29:49
Uchwała nr I/322/22 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dodatku osłonowego 2022-01-20 09:16:31
Uchwała Nr I/321/22 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022 2022-01-20 09:16:12
Uchwała Nr XVII/320/21 Rady Miejskiej w Lubawce wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-12-30 13:54:13
Uchwała Nr XVII/319/21 Rady Miejskiej w Lubawce wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 2021-12-30 13:53:49
Uchwała Nr XVII/318/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 2021-12-30 13:53:29
Uchwałą Nr XVII/317/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-12-30 13:52:57
Uchwała Nr XVII/316/21 Rady Miejskiej w Lubawce zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze(...) 2021-12-30 13:50:04
Uchwała Nr XVII/315/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze(...) 2021-12-30 13:49:39
Uchwała Nr XVII/314/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubawka 2021-12-30 13:49:18
Uchwała Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2022 2021-12-30 13:45:22
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 01/2022 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2022-01-14 12:06:37
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2022 2022-01-14 10:51:25
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie opracowania planu finansoweo do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2022 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2022 2022-01-14 10:50:31
Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego 2022-01-11 14:39:59
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przyznania dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-11 14:03:04
Zarządzenie Nr 224/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2022-01-11 14:02:41
Zarządzenie Nr 223/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2021-12-30 12:55:36
Zarządzenie Nr 222/2021 Burmistrza Miasta Lubawka wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-12-30 12:55:21
Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce 2021-12-30 08:51:50