Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W LUBAWCE PRZY UL. NADBRZEŻNEJ NR 1 2021-09-16 10:41:10
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 165 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM NR 85 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKRZESZYN 2021-09-16 10:40:58
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI -DZIAŁKA NR 858/6 OBRĘB III LUBAWKA UL. SUDECKA 2021-09-16 10:40:47
ZARZĄDZENIE NR 147/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2021 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 08/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2021-09-09 10:12:57
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 323/17 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. CIASNEJ 2021-08-12 09:55:07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/5 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJ 2021-08-12 09:55:17
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/6 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJBĘDĄCYM W ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO 2021-08-12 09:55:28
ZARZĄDZENIE NR 115/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 07/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2021-07-15 15:26:23
Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 06/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2021-07-08 09:19:41
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIEŃ 08 CZERWCA 2021 ROKU NA GODZINĘ 14.00 2021-06-16 11:05:19
Zarządzenie Nr 152/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-09-15 14:30:41
Zarządzenie Nr 151/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) oraz odwołania Administratora Systemów Informatycznych (ASI) w Urzędzie Miasta Lubawka 2021-09-15 14:30:28
Zarządzenie Nr 150/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawi przkazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Błażejów 2021-09-15 14:30:06
Zarządzenie Nr 149/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-09-15 14:29:42
Zarządzenie Nr 148/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przygotowania, przeprowadzenia oraz uczestnictwa Gminy Lubawka w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "Sudety-21" 2021-09-15 14:29:19
Zarządzenie Nr 147/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 08/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2021-09-15 14:29:02
Zarządzenie Nr 146/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-09-06 13:42:45
Zarządzenie Nr 145/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce w granicach działki 505/2 o pow. 1268m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-09-06 13:42:24
Zarządzenie Nr 144/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-08-30 07:55:00
Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-08-30 07:54:05