Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała nr XII/194/20 Rady Miejskiej w Lubwce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2020-12-02 14:47:32
Uchwała nr XII/193/20 Rady Miejskiej w Lubwce z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenie lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej 2020-12-02 14:44:29
Uchwała nr XI/183/20 rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-11-27 13:38:09
Uchwała nr XI/182/20 rady miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chełmsko Śląskie 2020-11-27 13:37:54
Uchwała nr XI/181/20 rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-11-27 13:37:40
Uchwała nr XI/180/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-11-27 13:37:14
Uchwała nr XI/179/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 2020-11-27 11:40:16
Uchwała nr XI/178/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2020-11-27 11:41:06
Uchwała nr XI/177/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie Statutu Gminy Lubawka 2020-11-27 11:40:37
Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 9/2020 nieruchomości stanowiacych własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-12-03 15:15:40
Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2020-12-03 15:15:05
Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zepołu Zarządzania Kryzysowego 2020-12-03 15:14:28
Zarzadzenie Nr 160/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-12-01 10:25:03
Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrz Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-12-01 10:24:30
Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej 2020-11-25 13:15:36
Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. Nieruchomości i rozwoju wsi. 2020-11-25 13:15:11
Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020. 2020-11-25 12:28:15
Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego 2020-11-23 16:00:15
Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-11-17 12:54:37