Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr IV/236/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Lubawce, działającego w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2021-04-09 10:45:04
Uchwała Nr VI/246/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-04-06 15:37:47
Uchwała Nr VI/245/21 Rady Mieskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-04-06 15:37:31
Uchwała Nr VI/244/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego(...) 2021-04-06 15:36:55
Uchwała Nr VI/243/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka w roku 2021 2021-04-06 15:36:41
Uchwała Nr VI/242/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2021-04-06 15:35:12
Uchwała Nr VI/241/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Miasta Lubawka wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie inwestycji pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku(...) 2021-04-06 15:36:11
Uchwała Nr VI/240/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie częściowego zwolnienia oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-04-06 15:35:35
Uchwała Nr VI/239/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka obowiązująca od 1 września 2021 roku 2021-04-06 15:09:31
Uchwała Nr IV/238/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Lubawka na lata 2021-2024 2021-03-03 15:28:12