Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR VII/172/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-09-08 12:21:33
UCHWAŁA NR VII/171/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2020-09-08 12:20:56
UCHWAŁA NR VII/170/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2020-09-08 12:20:38
UCHWAŁA NR VII/169/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wnioków i Petycji 2020-09-08 12:20:18
UCHWAŁA NR VII/168/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy fnansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadań pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 3475D w m. Błażkowa" 2020-09-08 12:19:59
UCHWAŁA NR VII/167/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2020-09-08 12:19:44
UCHWAŁA NR VII/166/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:18:39
UCHWAŁA NR VII/165/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:18:16
UCHWAŁA NR VII/164/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:17:59
UCHWAŁA NR VII/163/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 2020-09-08 12:17:41
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-09-18 12:27:18
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-09-15 09:40:33
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 7/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2020-09-14 13:52:24
ZARZĄDZENIE NR 130/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka Nr 115/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-09-11 10:25:04
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 08 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierzawy na okres do 3 lat część działki nr 96/11 o pow. 3929 m2 położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich. 2020-09-11 10:24:37
ZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 04 września 2020 r. w sprawie zasad delegowania, rozliczania kosztów podróży krajowych oraz korzystania z samochodów prywatnych pracowników Urzędu Miasta w Lubawce 2020-09-04 13:12:43
ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 2020-09-04 13:12:15
ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 112/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej 2020-09-03 15:22:33
ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - 2020-09-03 15:22:07
ZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - 2020-09-03 15:21:35