Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR X/72/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni... 2019-09-02 12:05:58
UCHWAŁA NR X/71/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-02 12:02:18
UCHWAŁA NR X/70/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/172/16 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej... 2019-09-02 12:00:23
UCHWAŁA NR X/69/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-09-02 11:58:30
UCHWAŁA NR X/68/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2019-09-02 11:56:46
UCHWAŁA NR X/67/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubawka 2019-09-02 11:47:42
UCHWAŁA NR X/66/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulic na OSIEDLU NAD ZALEWEM w miejscowości Miszkowice 2019-09-02 11:43:56
UCHWAŁA NR X/65/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, od dnia 1 września 2019 roku. 2019-09-02 11:41:50
UCHWAŁA NR IX/64/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubawka oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia... 2019-08-12 15:25:06
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Miszkowicach w granicach działki nr 378/3 o pow. 854 m2 przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę, ... 2019-09-13 12:34:43
ZARZĄDZENIE NR 184/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-13 12:16:32
ZARZĄDZENIE NR 183/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 569 o pow. 1149m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze ... 2019-09-09 14:24:49
ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 września 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy, na okres do 3 lat, części działki nr 449/1 zabudowanej budynkiem użytkowym ( garażowym)... 2019-09-09 14:20:22
ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-04 12:06:34
ZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3929 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich. 2019-09-03 14:36:02
ZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Ogrodowej nr 4 w granicy działki nr 282 o pow. 457 m2 obręb III - na rzecz najemcy. 2019-09-03 14:34:14
ZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Lubawce przy ulicy Kamiennogórskiej nr 2 w granicy działki ... 2019-09-03 14:31:25
ZARZĄDZENIE NR 175/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lubawce przy ulicy Drzymały nr 3 w granicy działki nr 174 o pow. 294 m2 obręb III - na rzecz najemcy. 2019-09-03 14:27:32
ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2019/2020 2019-09-03 14:25:17