Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek7:30 - 17:00
Wtorek7:30 - 15:30
Środa7:30 - 15:30
Czwartek7:30 - 15:30 *Dzień bez obsługi interesantów w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury
Piątek7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr III/455/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszeń w realizacji przez firmę INTER TRANS Dawid Karst zamówienia polegającego na utrzymaniu infrastruktury powstałej w ramach projektu Łączy nas Bóbr 2023-03-09 12:40:34
Uchwała Nr III/457/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-09 12:40:17
Uchwała Nr III/456/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2023-03-09 12:40:02
Uchwała Nr III/454/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Lubawka w roku 2023” 2023-03-09 12:39:49
Uchwała Nr III/453/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/310/17 określenia zasad sprzedaży oraz udzielenia bonifikat od ceny nabycia komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy 2023-03-09 12:39:35
Uchwała Nr III/452/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wprowadzenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubawka na lata 2023-2027” 2023-03-09 12:43:26
Uchwała Nr III/451/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:43:11
Uchwała Nr III/450/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:42:56
Uchwała Nr III/449/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:41:58
Uchwała Nr III/448/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 2023-03-09 12:41:33
Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-16 10:42:16
Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-16 10:42:22
Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-16 10:42:34
Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-03-13 16:52:52
Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsiewzięć w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie'' na terenie gminy Lubawka 2023-03-13 16:52:27
Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali niemieszkalnych stanowiących świetlice wiejskie, będących w zarządzie ZGM w Lubawce 2023-03-13 16:51:55
Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie przekazanie w zarząd budynków użytkowych, stanowiących świetlice wiejskie 2023-03-13 16:51:29
Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzedzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2023 roku 2023-03-13 16:51:04
Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2023-03-09 12:45:43
Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-02 11:11:30