Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA _
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 2019-06-03 15:44:40
UCHWAŁA NR VI/48/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka wotum zaufania 2019-06-03 15:41:40
UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-06-03 15:39:38
UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/243/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i 2019-06-03 15:37:16
UCHWAŁA NR VI/45/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/34/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-06-03 15:32:48
UCHWAŁA NR VI/44/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Lubawka 2019-06-03 15:29:29
Uchwała Nr IV/43/19 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku, nr NK-N.4131.68.3.2019.MC 2019-05-01 21:47:05
Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2019-05-01 21:37:44
Uchwała Nr IV/41/19 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-01 21:34:24
Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat 2019-05-01 21:31:15
ZARZĄDZENIE NR 106/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. promocji i obsługi sekretariatu. 2019-06-25 12:42:53
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Magdaleny Trybuchowskiej-Łabenckiej 2019-06-24 11:56:11
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Moniki Stanek-Gamoń 2019-06-24 11:50:50
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pana Alfreda Michno 2019-06-24 11:48:23
ZARZĄDZENIE NR 109/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Mazura 2019-06-24 11:46:31
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Jowity Martyńskiej – Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi 2019-06-24 11:40:51
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 KWIETNIA 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Marzeny Łosiewicz – Zastępcy Skarbnika Gminy Lubawka 2019-06-24 11:07:34
ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 czerwca 2019 w sprawie WPROWADZENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY LUBAWKA NA ROK 2019 2019-06-24 08:40:18
ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 7 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2019-06-13 08:23:13
ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji ds. przyznania nagrody Złoty Orzeł 2019-06-13 08:20:08