Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr XV/321/17 w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2018 2018-01-17 09:49:17
Uchwała Nr XV/323/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XIV/300/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tkaczy... 2018-01-10 13:52:34
Uchwała Nr XV/334/17 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/314/17 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2018-01-10 13:24:00
Uchwała Nr XV/333/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior + w Lubawce, działającego w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy... 2018-01-10 13:23:18
Uchwała Nr XV/332/17 w sprawie zmiany uchwały Nr I/232/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubawce 2018-01-10 13:22:37
Uchwała Nr XV/331/17 w sprawie połączenia Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Lubawce z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce 2018-01-10 13:22:11
Uchwała Nr XV/330/17 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Senior + w Lubawce oraz nadania jej statutu 2018-01-10 13:21:32
Uchwała Nr XV[329]17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-10 13:20:37
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków... 2018-01-18 14:20:49
Zarządzenie Nr 9/ 2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. rozliczeń podatków lokalnych i opłat 2018-01-18 14:21:13
Zarządzenie Nr 8/ 2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownicta i architektury 2018-01-18 14:20:19
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie przeznaczenia w drodze bezcezprzetargowej do dzierżawy, na okres do 3 lat, części działek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 2018-01-10 08:08:27
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 1\2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-01-10 08:09:33
Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2018-01-10 07:58:27
Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2018-01-09 11:26:49
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018 oraz planu finansowego 2018-01-09 11:26:31