Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR V/149/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubawka 2020-06-15 12:35:55
UCHWAŁA NR IV/148/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-15 12:35:15
UCHWAŁA NR IV/147/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 2020-06-15 12:34:49
UCHWAŁA NR IV/146/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawka wotum zaufania 2020-06-15 12:34:28
UCHWAŁA NR IV/145/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-06-15 12:34:14
UCHWAŁA NR IV/144/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2020-06-15 12:33:43
UCHWAŁA NR IV/143/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmsko Śląskie. 2020-06-15 12:33:21
UCHWAŁA NR IV/142/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad 2020-06-15 12:32:56
UCHWAŁA NR III/141/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-05-06 15:14:22
UCHWAŁA NR III/140/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie "zmiany Uchwały Nr II/137/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej " 2020-05-06 15:14:09
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na 2020 rok 2020-07-08 14:15:44
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2020-07-07 10:10:43
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. nieruchomości i rozwoju wsi. 2020-07-07 10:10:11
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-07-03 10:25:20
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji mprzetargowej 2020-07-02 15:11:07
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020. 2020-07-02 12:28:21
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-06-29 09:32:26
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/A/2009 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, 2020-06-29 09:31:45
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 438/4 o pow. 0,1300 ha położonej w Lubawce obręb 3 przy ul. Karkonoskiej 2020-06-29 09:31:13
ZARZĄDZENIE NR 82/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 45/2 o pow. 0,5400 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Słonecznej 2020-06-29 09:30:44