Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR XV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019 2019-12-27 12:02:35
UCHWAŁA NR XV/111/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej 2019-12-27 12:02:24
UCHWAŁA NR XV/110/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr I/25/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni 2019-12-27 12:02:13
UCHWAŁA NR XV/109/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-27 12:02:00
UCHWAŁA NR XV/108/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-27 12:01:34
UCHWAŁA NR XV/107/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-12-27 12:01:00
UCHWAŁA NR XV/106/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Gminy Lubawka na rok szkolny 2019/2020 2019-12-27 12:00:36
UCHWAŁA NR XV/105/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok 2019-12-27 12:00:10
UCHWAŁA NR XV/104/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 2019-12-27 11:59:41
UCHWAŁA NR XV/103/19RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2019-12-27 11:59:13
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA z dnia 20 stycznia 2020r.w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole 2020-01-20 16:22:13
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustalaniem wartości nieruchomości w 2020 r. 2020-01-20 14:43:57
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 45/2 o pow. 0,54ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ulicy Słonecznej. 2020-01-20 14:43:38
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw referendum w Gminie Lubawka w referendum gminnym 2020-01-16 14:49:17
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-01-16 13:17:12
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 162 o pow. 0,4200 ha położonej w Chełmsku Śląskim. 2020-01-16 13:16:57
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 262/1 położonej w Jarkowicach o łącznej pow. 2.1579 ha na cele rolne 2020-01-16 13:16:38
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dna 09 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 1/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2020-01-16 13:15:38
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 oraz planu finansowego zadań zleconych z zkresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2020-01-16 13:14:58
ZARZĄDZENIE NR 232/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 30.12.2019 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2020-01-16 13:14:12