Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.net.pl
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Wanda Zabiegło
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Bożena KOŃCZAK
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Marek Zalewski
Uchwała Nr IV/359/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-04-10 11:19:44
Uchwała Nr IV/358/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubawka 2018-04-10 11:19:02
Uchwała Nr IV /357/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości 2018-04-10 11:18:36
Uchwała Nr IV/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-04-10 11:18:05
Uchwała Nr IV/352/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, remontowo-budowlane realizowane pn.„Remont- malowanie wnętrza Kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP w Okrzeszynie” 2018-04-10 11:17:12
Uchwała Nr IV/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-04-10 11:16:32
Uchwała Nr IV/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomość niezabudowanej 2018-04-10 11:15:56
Uchwała Nr IV/353/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI[I212]16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2018-04-10 11:15:06
Uchwała Nr IV/351/18 w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-10 11:14:27
Uchwała Nr IV[350}18 w sprawie podziału Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-10 11:13:23
Zarządzenie Nr 63[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i zamówień publicznych 2018-04-20 13:15:48
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru członków Rady Seniorów Gminy Lubawka w drodze losowania oraz trybu i zasad działania Komisji 2018-04-18 15:25:19
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 kwietnia 2018 roku wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-04-18 15:24:45
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Mista Lubawka z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2017 2018-04-18 15:24:18
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 675/4 o pow. 821m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I pretargu... 2018-04-18 15:23:09
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubawka zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2018-04-12 08:57:24
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2017 2018-04-11 14:34:20
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2018 roku 2018-04-11 14:33:02
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 4/2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia 2018-04-10 11:10:46
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działek, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 2018-04-10 11:10:11