Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
Uchwała Nr VII/252/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-05-06 15:17:18
Uchwała Nr VII/251/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-05-06 15:17:04
Uchwała Nr VII/250/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka 2021-05-06 15:16:47
Uchwała Nr VII/249/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 2021-05-06 15:16:25
Uchwała Nr VII/248/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV 2 2021-05-06 15:16:11
Uchwała Nr VII/247/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-05-06 15:15:50
Uchwała Nr IV/236/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Lubawce, działającego w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2021-04-09 10:45:04
Uchwała Nr VI/246/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-04-06 15:37:47
Uchwała Nr VI/245/21 Rady Mieskiej w Lubawce w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2021-04-06 15:37:31
Uchwała Nr VI/244/21 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego(...) 2021-04-06 15:36:55
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2020 2021-05-07 13:40:07
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-05-07 13:39:44
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu nr 04/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2021-05-04 13:52:44
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 438/4 o pow. 36 m2 położonej przy ul. Karkonoskiej obręb 3 Lubawka 2021-05-04 13:50:54
Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021 2021-05-04 13:50:27
Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Lubawka 2021-05-04 13:49:53
Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-05-04 13:49:25
Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 171/2 o pow. 20 m2 położonej przy ul. Drzymały obręb 3 Lubawka 2021-05-04 13:48:53
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 210/2 o pow. 781 m2 położonej przy ul. Sudeckiej obręb 4 Lubawka 2021-05-04 13:48:28
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2020 2021-05-04 13:48:11