Urząd Miasta Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

dark-cover
Urząd Miasta Lubawka
Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00

Lubawka - gmina miejsko-wiejska:
- w województwie dolnośląskim,
- w powiecie kamiennogórskim
- gminę zamieszkuje ok. 13.000 mieszkańców,
- powierzchnia gminy wraz z miastem wynosi 13.786 ha,
- w skład gminy wchodzi miasto Lubawka i 14 wsi,
- świętem gminy Lubawka jest pierwsza sobota września, czyli dzień związany z przybliżoną datą nadania praw miejskich Lubawce przez księcia Bolka I Świdnickiego w 1292 r.

RODZAJ GMINY gmina miejsko-wiejska
POWIAT kamiennogórski
WOJEWÓDZTWO dolnośląskie
ADRES Plac Wolności nr 1
KOD POCZTOWY 58- 420
MIEJSCOWOŚĆ Lubawka
REGON 230821339
NIP 614-10-01-909
TELEFON /075/ 74-11-588
FAX /075/ 74-11-262
E-MAIL lubawka@lubawka.eu
NR RACHUNKU BANKOWEGO 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001
PRZEWODNICZĄCA RADY Michał Ołdak
BURMISTRZ Ewa KOCEMBA
ZASTĘPCA BURMISTRZA Sławomir Antoniewski
SKARBNIK Monika Stanek-Gamoń
SEKRETARZ Arkadiusz Dybiec
UCHWAŁA NR VIII/59/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:40:11
UCHWAŁA NR VIII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych na kadencję 2020-2023 2019-07-11 18:38:20
UCHWAŁA NR VIII/56/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2019r w sprawie nieudzielenia... 2019-07-11 18:36:27
UCHWAŁA NR VIII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Ewy Kocemby na uchwalę Rady Miejskiej w Lubawce nr VI/48/19 z dnia... 2019-07-11 18:34:39
UCHWAŁA NR VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/243/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Lubawka do... 2019-07-01 15:30:51
UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-01 15:28:18
UCHWAŁA NR VII/53/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-07-01 15:23:46
UCHWAŁA NR VII/52/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-07-01 15:20:19
UCHWAŁA NR VII/51/19 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2019-07-01 15:17:36
ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 8 lipca 2019 w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 2019-07-12 12:45:17
ZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny stanu mienia 2019-07-12 12:26:40
ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-11 16:40:32
ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-09 15:09:31
ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-07-09 15:07:56
ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. promocji i obsługi sekretariatu. 2019-07-04 11:00:00
ZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Lubawka - data 01.07.2019 rok 2019-07-03 11:16:52
ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do zarządu mieniem gminnym. 2019-07-03 09:44:07
ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podejmowania niektórych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego 2019-07-03 09:41:22
ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy Lubawka oświadczeń woli w sprawach 2019-07-03 09:37:50