Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku 2021-07-21 08:03:56
Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 152/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Lubawka 2021-07-21 08:03:18
Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Jarkowicach w granicach działki 284/6 o pow. 696m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-21 08:02:49
Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-07-21 08:02:22
Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds.kadr 2021-07-14 08:00:47
Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-07-14 08:00:14
Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury 2021-07-14 07:59:28
Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu nr 07/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2021-07-14 07:58:44
Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki 858/6 o pow. 2653m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-07-14 07:58:12
Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-07-14 07:57:40
Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce w granicach działki 268/14 o pow. 6896 m2 i działki 272/2 o pow. 489 m2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze (...) 2021-07-14 07:57:15
Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia wykazu nr 06/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2021-07-14 07:56:46
Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części dzialki nr 177/11 niezabudowanej o powierzchni 224m2 położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Kamiennogórskiej 2021-07-14 07:56:30
Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektpr ds. geodezji, gospodarki gruntami i gospodarki komunalnej 2021-07-14 07:56:03
Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. kadr 2021-07-14 07:55:23