Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubawka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 2019-01-22 15:30:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2019 roku 2019-01-18 14:50:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji wybory wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustaleniem wartości nieruchomości w 2019 roku... 2019-01-18 14:50:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-15 14:33:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:14:28
Zarządzenie Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 12:29:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających... 2019-01-02 10:49:44
Zarządzenie Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 10:48:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nierochomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego 2019-01-02 10:48:17
Zarządzenie Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3929 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-01-02 10:47:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 244/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 10:47:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezpretargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 126/30 położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Kaiennogórskiej... 2019-01-02 10:46:46
Zarządzenie Zarządzenie Nr 242/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezpretargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3929 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-01-02 10:45:18
Zarządzenie Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedazy nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 681/4 o pow. 1083 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu... 2019-01-02 10:44:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedazy nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 681/3 o pow. 1198 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze... 2019-01-02 10:44:14