Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Okrzeszynie nr 79 w granicach działki nr 160/1 o pow. 587m2 na rzecz najemcy. 2022-09-26 11:01:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 września 2022 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubawce. 2022-09-26 10:56:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 września 2022 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2022-09-26 10:51:05
Zarządzenie Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. 2022-09-21 14:52:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, ochrony zabytków i estetyki przestrzeni publicznej w Urzędzie Miasta Lubawka. 2022-09-21 07:53:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce oraz określenia regulaminu konkursu. 2022-09-15 14:09:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022. 2022-09-14 13:42:56
Zarządzenie Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.inwestycji,dróg i mostów w Urzędzie Miasta w Lubawce. 2022-09-14 13:12:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 207/12 o pow.8m2 położonej przy ulicy Dworcowej obręb 3 Lubawka 2022-09-12 16:20:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działek nr 799/1, 799/2 i 789 o łącznej pow.310m2 położonych w obrębie 3 Lubawka 2022-09-12 16:15:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022. 2022-09-12 14:20:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 08/2022 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2022-09-07 08:55:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji dróg i mostów. 2022-09-06 10:36:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 170/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 2 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022. 2022-09-05 13:10:52