Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-19 11:27:57
Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-03-19 11:27:39
Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sparwie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-03-15 13:36:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 385/1 o pow. 0,5533 ha zabudowanej budynkami gospodarczymi położonej... 2019-03-14 13:56:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds.oświaty 2019-03-14 13:54:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:03:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:02:38
Zarządzenie Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wole stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej 2019-03-08 11:56:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wole stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. płac i należności cywilnoprawnych 2019-03-08 11:56:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kamiennogórskiej 5 na okres do 2 lat 2019-03-07 08:33:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-03-07 08:32:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bukówka w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:06:30
Zarządzenie Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Błażkowa w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:06:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Uniemyśl w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:05:45