Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej na rzecz Sołectwa Paprotki 2018-07-18 10:34:55
Zarządzenie Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości niezabudowanej na rzecz Sołectwa Uniemyśl 2018-07-18 10:29:42
Zarządzenie Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 7/2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia 2018-07-18 10:25:25
Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierownikó) jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka 2018-07-18 10:17:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-18 10:09:11
Zarządzenie Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat części działek, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 2018-07-18 09:59:11
Zarządzenie Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds.. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania 2018-07-09 12:38:42
Zarządzenie Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy, na okres do 3 lat, części działki, położonej w Lubawce przy ulicy Dworcowej 2018-07-09 12:39:15
Zarządzenie Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku 2018-07-09 12:39:44
Zarządzenie Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-07-09 12:40:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-07-09 12:40:44