Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenia Nr 179/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dotacji w wyniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2020-12-31 11:24:19
Zarządzenie Zarządzenia Nr 178/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy lubawka na rok 2020 2020-12-30 15:14:31
Zarządzenie Zarządzenia Nr 177/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2020-12-30 15:14:08
Zarządzenie Zarządzenia Nr 176/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-12-30 15:13:45
Zarządzenie Zarządzenia Nr 175/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Lubawka do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Lubawka 2020-12-30 15:13:20
Zarządzenie Zarządzenia Nr 174/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 505/37 o pow. 1072 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:56:14
Zarządzenie Zarządzenia Nr 173/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 858/6 o pow. 2653 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:55:52
Zarządzenie Zarządzenia Nr 172/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 858/5 o pow. 2963 m2 przeznaczonej do sprzedaży 2020-12-23 09:55:17
Zarządzenie Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat działki nr 158/2 o pow. 1176 m2 położonej we wsi Okrzeszyn. 2020-12-23 09:54:50
Zarządzenie Zarządzenia Nr 170/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat część działki nr 152/27 o pow. 0,1476 ha położonej we wsi Chełmsko Śląskie 2020-12-23 09:54:26
Zarządzenie Zarządzenia Nr 169/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji środkó trwałych oraz pozostałych środków trwałych 2020-12-23 09:53:56
Zarządzenie Zarządzenia Nr 168/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-12-23 09:53:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020. 2020-12-23 09:52:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 362/1 o pow. 300 m2 położonej we wsi Chełmsko śląskie 2020-12-23 09:52:27