Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-11-15 10:33:41
Zarządzenie Zarządzenie Nr 206/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji urnanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulamiunu 2018-11-15 10:33:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 10/2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 2018-11-15 10:32:52
Zarządzenie Zarządzenie Nr 204/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2018-11-15 10:32:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2018 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-11-07 14:02:36
Zarządzenie Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy, na okres do 3 lat działki z przeznaczeniem na ogródki przydomowe 2018-11-07 14:02:11
Zarządzenie Zarządzenie Nr 201/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu ... 2018-11-07 14:01:38
Zarządzenie Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie nieskorzystania z praw pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 483 o powierzchni 735 m2, położonej w obrębie 2 Lubawki 2018-11-07 14:01:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-11-07 14:00:34
Zarządzenie Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2018-11-07 14:00:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 2018-10-29 15:56:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 199/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-10-29 15:04:28
Zarządzenie Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-10-29 15:02:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-10-29 15:02:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i zagospodarowania przestrzennego 2018-10-29 15:02:00