Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie (...) 2021-04-16 10:06:02
Zarządzenie Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przedstawienia spawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2020 2021-04-16 10:05:12
Zarządzenie Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przedstawienia spawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2020 2021-04-16 10:04:38
Zarządzenie Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie zmiany Zarzqdzenia Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-04-16 10:02:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-06 15:08:36
Zarządzenie Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-06 15:07:28
Zarządzenie Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-06 15:07:01
Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-06 15:06:35
Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-03-30 13:59:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2021 2021-03-19 09:04:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-03-18 15:30:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021 2021-03-12 11:31:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie upoważnienia Pani Donaty Kozubskiej- Podinspektora ds. działalności gospodarczej i spraw społecznych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (...) 2021-03-12 11:31:34