Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-16 10:42:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-16 10:42:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-16 10:42:34
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2023. 2023-03-13 16:52:52
Zarządzenie Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsiewzięć w ramach Programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie'' na terenie gminy Lubawka 2023-03-13 16:52:27
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali niemieszkalnych stanowiących świetlice wiejskie, będących w zarządzie ZGM w Lubawce 2023-03-13 16:51:55
Zarządzenie Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 marca 2023 roku w sprawie przekazanie w zarząd budynków użytkowych, stanowiących świetlice wiejskie 2023-03-13 16:51:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzedzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2023 roku 2023-03-13 16:51:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2023 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2023-03-09 12:45:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-03-02 11:11:02
Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 lutego 2023 roku 2023-03-01 08:53:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-02-27 12:33:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta Lubawka ograniczenia w funkcjonowaniu Wydziału od dnia 1 grudnia 2022 r. na czas nieokreślony 2023-02-22 12:52:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 901/2 o pow. 107m2 położonej przy ul. Dolnej obręb 3 Lubawka 2023-02-21 08:34:57
Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023 2023-02-14 08:44:10