Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu "Piekna i aktywa wieś Gminy Lubawka 2017". 2017-05-23 10:13:08
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. 2017-05-15 13:47:45
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu Nr 6/2017 nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2017-05-08 15:02:33
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chełmsku Śląskim. 2017-05-08 15:03:03
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 2017-05-08 15:03:35
Zarządzenie w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Lubawce Nr 145/97 z dnia 08 maja 1997r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu uzytkowego nr 2, położonego w Lubawce przy ulicy Kamiennogórskiej nr 2 w granicy działki nr 269 o pow. 263m2. 2017-05-08 15:04:04
Zarządzenie w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 121 położonej w obrębie Paprotki. 2017-05-08 15:04:33
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017. 2017-05-08 15:05:14
Zarządzenie w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2017-05-08 15:05:49
Zarządzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozadnia finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2016. 2017-05-08 15:06:21
Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017. 2017-05-08 15:06:52
Zarządzenie w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Lubawce przy ul. Nadbrzeznej nr 9 w granicy działki nr 631 o pow. 854m2 obręb III - na rzecz najemcy. 2017-05-08 15:07:24