Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 189[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lubawce przy ulicy Sudeckiej nr 9 w granicy działki nr 376/7 o pow. 2058 m2 obręb III - na rzecz ... 2017-11-24 12:53:52
Zarządzenie Zarządzenie Nr 183/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 kistopada 2017 roku w sprawie powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2017-11-24 12:54:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-24 12:55:14
Zarządzenie Zarządzenie Nr 188[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2018 2017-11-22 11:11:15
Zarządzenie Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2017-11-22 11:11:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 185/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-11-22 11:12:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 186[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Pana Sławomira Słowińskiego na stanowisko dyrektora Miejko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-14 10:42:18
Zarządzenie Zarządzenie Nr 184[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-14 10:42:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 182[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada 2017 rokuw sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2017 roku 2017-11-14 10:43:14
Zarządzenie Zarządzenie Nr 180[2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie nie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, połóżonego przy ul. Kamiennogórskiej nr 19 w obrębie III w granicy działki nr 207/18 o pow.911 m2 obręb... 2017-11-14 10:43:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 listopada w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-07 13:04:23
Zarządzenie Zarządzenie Nr 178/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2017 2017-11-07 13:04:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat częśi działki, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy 2017-11-07 13:05:38