Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 8 lipca 2019 w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 2019-07-12 12:45:17
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny stanu mienia 2019-07-12 12:26:40
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-11 16:40:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-09 15:09:31
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-07-09 15:07:56
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia II etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. promocji i obsługi sekretariatu. 2019-07-04 11:00:00
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Lubawka - data 01.07.2019 rok 2019-07-03 11:16:52
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do zarządu mieniem gminnym. 2019-07-03 09:44:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podejmowania niektórych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego 2019-07-03 09:41:22
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy Lubawka oświadczeń woli w sprawach 2019-07-03 09:37:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i 2019-07-03 09:35:44
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Lubawka dotyczących 2019-07-03 09:33:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania delegacji służbowych Burmistrza Miasta Lubawka, pracowników Urzędu Miasta.. 2019-07-03 09:30:23
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2019-07-03 09:28:11