Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2018-02-13 10:46:58
Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2018-02-13 10:46:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 12 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-02-13 10:45:55
Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 2/2018 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-02-12 10:43:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2017 2018-02-12 10:43:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy Komisji 2018-02-12 10:42:58
Zarządzenie Zarządzenie Nr 18[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. rozliczeń podatków lokanych i opłat 2018-02-05 15:38:45
Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownicta i architektury 2018-02-05 15:38:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-02-05 15:37:40
Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat 2018-02-01 12:43:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 stycznia w sprawie nieskorzystania z praw pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 368/15 o powierzchni 0,2234 ha, położonej w obrębie III Lubawka 2018-01-26 13:43:26
Zarządzenie Zarządzenie Nr 12[2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 stycznia w sprawie ogłoszenia naboru członków Rady Seniorów Gminy Lubawka oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych 2018-01-26 13:42:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego... 2018-01-26 13:42:00
Zarządzenie Zarządzienie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 stycznia 2018 rokuogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2018 2018-01-26 13:41:30
Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisj do wyboru wykanawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2018 roku 2018-01-26 13:40:56