Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 41/2020 BURMISTRZA MIASTA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawka za rok 2019 2020-04-01 10:19:20
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 40/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2020-03-25 11:23:02
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 39/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2020-03-25 11:22:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 38/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-25 11:21:52
Zarządzenie ZARZĄDZENIA NR 37/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-03-17 14:33:51
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-03-17 14:32:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki zabudowanej budynkiem użytkowym 2020-03-17 14:32:28
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 marca 2020 r. wr spawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-03-12 14:16:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-03-17 14:32:11
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 05 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. gospodarki wodnej, dróg i mostów 2020-03-11 07:56:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 03 marca 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2020-03-11 07:56:16
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka nr 25 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-02-25 12:38:12
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 30/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Lubawka nr 15 z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-02-25 12:37:54