Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 218/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-11 13:11:26
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 217/2019 BURMISTRZA MIASTA z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2019-12-09 13:29:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 216/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-11-29 13:57:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2019-11-21 07:09:10
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 214/2019 BURMISTRZA MIASTA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta lubawka Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy 2019-11-21 07:07:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 213/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 2019-11-18 16:35:40
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-11-18 16:35:19
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 211/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-11-15 13:24:47
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 210/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 10/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-11-14 11:01:07
Zarządzenie ZARZADZENIE NR 209/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 328 o pow. 0,0694 ha położonej we wsi Niedamirów 2019-11-14 11:01:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 208/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-11-14 11:01:47
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 207/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-11-14 11:02:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki zabudowanej budynkiem użytkowym 2019-11-08 08:04:35
Zarządzenie Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubawce w granicach działki nr 134/2 o pow. 1,8496 ha 2019-11-08 08:04:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad stosowania procedury podzielonej płatności VAT do otrzymanych faktur przez Gminę Lubawka i jej jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy 2019-11-08 08:05:11