Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lubawka 2019-03-26 14:47:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Lubawka 2019-03-26 14:31:33
Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej 2019-03-25 09:18:21
Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. Płac i należności cywilnoprawnych. 2019-03-25 09:10:28
Zarządzenie zarządzenie nr 55/2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realziacji w roku 2019 2019-03-25 08:47:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-03-22 11:11:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-03-22 10:52:59
Zarządzenie Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 3/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-19 11:27:57
Zarządzenie Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka 2019-03-19 11:27:39
Zarządzenie Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sparwie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-03-15 13:36:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 385/1 o pow. 0,5533 ha zabudowanej budynkami gospodarczymi położonej... 2019-03-14 13:56:00
Zarządzenie Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-Podinspektor ds.oświaty 2019-03-14 13:54:33
Zarządzenie Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:03:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-12 09:02:38