Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 157/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 lipca 2019 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubawka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 2019-08-09 12:47:55
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-08-07 10:36:47
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 7/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2019-08-06 09:46:18
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 5 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat działki nr 331/1 o pow. 0,0699ha położonej we wsi Uniemyśl 2019-08-06 09:31:51
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 155/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat część działki 546/2 położonej w lubawce obręb 3 przy ulicy Kościuszki 2019-08-05 18:41:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 152/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie powołania zespołu spisowego 2019-08-05 13:23:10
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 156/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-08-05 09:17:29
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 lipca 2019 upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i dyspozycji... 2019-08-05 09:13:28
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 151/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na 2019 2019-08-05 09:01:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 150/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 15 lipca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzeirżawy na okres 3 lat działki nr 189/2 o pow. 0,05ha położonej we wsi Okrzeszyn 2019-08-05 08:59:18
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 8 lipca 2019 w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 2019-07-12 12:45:17
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny stanu mienia 2019-07-12 12:26:40
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-11 16:40:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-09 15:09:31
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 9 lipca 2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce 2019-07-09 15:07:56