Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA II KWARTAŁ 2017r. 2017-07-13 14:03:48
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce 2017-06-14 09:44:22
Oświadczenie majątkowe Piotr Król - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:43:09
Oświadczenie majątkowe Wanda Zabiegło - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:43:42
Oświadczenie majątkowe Sławomir Antoniewski - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:44:04
Oświadczenie majątkowe Piotr Paweł Wiktorowski - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:44:26
Oświadczenie majątkowe Mirosław Antoniszyn- oświadczenie majątkowe na dzień 30.03.2017 r.-. złożenie ślubowania Radnego 2017-06-05 15:44:50
Oświadczenie majątkowe Mariusz Głód - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:45:17
Oświadczenie majątkowe Marek Aleksander Szota - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:45:43
Oświadczenie majątkowe Krzysztof Jawor - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:46:07
Oświadczenie majątkowe Jan Włodarczyk - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:46:29
Oświadczenie majątkowe Iwona Dereń - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:46:52
Oświadczenie majątkowe Ewa Garbień- oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:50:10
Oświadczenie majątkowe Artur Sebastian Sarzyński - oświadczenie majątkowe za 2016 r. 2017-06-05 15:50:37