Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Oświadczenie majątkowe Trybuchowska - Łabencka Magdalena oświadczenie majątkowe na dzień 31 października 2020 r. 2020-11-09 12:07:58
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za III kwartał 2020 roku 2020-10-21 12:35:16
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego decyzja ZRID (S-3) 2020-10-02 13:49:57
Oświadczenie majątkowe Kaczor Edward oświadczenie majatkowe na dzień 31.08.2020 2020-09-24 11:38:11
Oświadczenie majątkowe Wojdyła Andrzej oświadczenie majątkowe na dzień 21.09.2020 2020-09-24 11:38:00
Wniosek oraz petycja załączona do wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w gminach" 2020-08-06 11:29:54
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2020 roku 2020-07-30 12:45:38
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. nieruchomości i rozwoju wsi 2020-07-13 16:15:45
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki wodnej dróg i mostów 2020-07-13 16:09:37
Oświadczenie majątkowe WOJDYŁA ANDRZEJ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK 2020-07-08 15:30:41
Oświadczenie majątkowe TRYBUCHOWSKA - ŁABENCKA MAGDALENA OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK 2020-07-08 15:30:31
Oświadczenie majątkowe SZWALEC WALDEMAR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK 2020-07-08 15:30:20
Oświadczenie majątkowe SZMAJDZIŃSKI GRZEGORZ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK 2020-07-08 15:30:09