Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2017-11-14 08:52:26
Zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce 2017-11-08 15:45:19
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 2017-11-07 12:40:04
Oświadczenie majątkowe Katarzyna Gancarczyk - oświadczenie majątkowe na dzień 30 września 2017r. 2017-10-25 09:01:13
INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA III KWARTAŁ 2017r. 2017-10-23 15:23:18
Oświadczenie majątkowe ARKADIUSZ RZEPKA - OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE Z ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. 2017-10-03 14:09:24
Oświadczenie majątkowe Beata Obrzut oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2017 r. 2017-09-13 07:43:14
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych i działalności gospodarczej 2017-08-31 12:50:58
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2017-08-24 08:00:02
Lista kandydatów spełniajacych wymogi formanle na wolne stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. dowodów osobistych, spraw wojskowych i działalności gospodarczej 2017-08-23 09:55:24