Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Petycja o podjęcie próby odnalezienia i właściwego wyeksponowania kamienia granicznego z 1727 roku. 2019-12-10 14:13:35
Oświadczenie majątkowe Dyszewska-Kowalczyk Jolanta Ewa Oświadczenie Majątkowe za 2018 2019-12-06 08:02:00
Oświadczenie majątkowe Smok Stanisław - OM na dzień 29.11.2019 2019-12-05 09:45:14
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za III kwartał 2019 roku 2019-10-23 15:32:31
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i osp 2019-09-02 16:26:42
Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 2019-08-22 08:08:45
Oświadczenie majątkowe Antoniewski Sławomir - OM na dzień 01.07.2019 2019-08-06 09:15:17
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2019 roku 2019-07-26 10:47:53
Petycja załączona do wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - dbajmy o koszty publiczne - Zmieniajmy Gminy na Lepsze" 2019-07-19 11:13:31
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji i obsługi sekretariatu 2019-07-03 15:29:25
Oświadczenie majątkowe Arkadiusz Dybiec OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2018 2019-06-26 13:49:35
Nieodpłatna pomoc prawna 2019-06-10 17:22:09
Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" 2019-06-07 09:32:06