Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHRAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM PODAWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA I KWARTAŁ 2017R 2017-05-08 11:57:40
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA o przyznaniu stypendiów sportowych w roku 2017. 2017-02-17 12:20:57
INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHRAKTERZE PUBLICZN-PRAWNYM PODAWANA Do PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZA Iv KWARTAŁ 2016r 2017-01-10 08:07:46
Plan taryfowy na 2017 rok- dostawa wody i odbiór ścieków 2016-12-07 14:55:17
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana po pubicznej wiadomości za III kwartał 2016 r. 2016-10-14 13:01:43
Oświadczenie majątkowe Elżbieta Król - objęcie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach - 01.09.2016 r. 2016-10-10 11:32:07
Oświadczenie majątkowe Waldemar Szwalec - objęcie funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim - 01.09.2016 r. 2016-10-10 11:28:30
Oświadczenie majątkowe Alina Bożena Wróbel - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim - 31.08.2016 r. 2016-10-10 11:25:08
Oświadczenie majątkowe Anita Stefania Dytko - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach - 31.08.2016 r. 2016-10-10 11:21:41
Oświadczenie majątkowe Marek Krzysztof Zalewski( oświadczenie złożone z związku z zatrudnieniem od dnia 16 sierpnia 2016 r.) 2016-10-10 11:15:07