Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz podatników - umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń za 2020 rok 2021-05-24 18:00:58
Udzielona pomoc de minimis za 2020 rok - wykaz 2021-05-24 17:53:49
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2021 roku 2021-05-20 12:30:08
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za IV kwartał 2020 roku 2021-04-16 13:05:45
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za III kwartał 2020 roku 2020-10-21 12:35:02
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2020 roku 2020-07-30 07:42:29
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-28 08:36:48
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 roku 2020-05-28 08:34:34
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2020 roku 2020-04-23 07:31:05
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za IV kwartał 2019 roku 2020-02-11 12:05:22