Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zarządzenie Nr 197/2019 i wykaz Nr 9/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2019-10-17 08:00:54
Przetarg Wykaz Nr 19/2019 Prezydenta Miasta Gdyni dotyczący dzierżawy części dz.. nr 268/23 położonej w Lubawce obręb II. 2019-10-16 11:53:17
Przetarg Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych:części dz. nr 102/12, położonej w Chełmsku Śląskim oraz część dz. nr 449/1 położonej w Lubawce obr III. 2019-10-11 14:24:36
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2019/2020 (rejon 1)" 2019-10-11 12:01:05
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2019/2020 (rejon 1)"" 2019-09-26 12:17:54
Przetarg Zarządzenie Nr 186/2019 i wykaz Nr 8/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2019-09-19 10:54:03
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Inspektor nadzoru inwestorskiego" dla robót budowlanych pn. "Łączy nas Bóbr" 2019-08-22 15:38:56
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Remont dwóch wiat przystankowych w miejscowości Szczepanów" 2019-08-19 14:55:41
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2019/2020 (rejon 1)" 2019-08-19 14:28:45
Przetarg Przeterg nieograniczony na realizację zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” 2019-08-12 16:25:21
Przetarg Zarządzenie Nr 159/2019 i wykaz Nr 7/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-08-08 12:27:12
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce dz. nr 222 (dojazdowej do cmentarza)" 2019-08-07 11:57:29
Przetarg Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. nr 102/12, położonej w Chełmsku Śląskim 2019-08-07 11:28:53
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Inspektor nadzoru inwestorskiego" dla robót budowlanych pn. "Łączy nas Bóbr" 2019-08-07 12:29:49
Przetarg Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzień 23.08.2019 roku. 2019-07-23 13:00:29