Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka” 2017-09-22 10:58:20
Przetarg Zarządzenie nr 149/2017 ogłoszenie wykazu Nr 10/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-09-22 12:21:51
Przetarg Przetarg ograniczony na dzierżawę budynku gospodarczego przy ul. Pl. Jana Pawła II nr 6 w Lubawce 2017-09-21 13:10:42
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działek nr 120/2,123,124/1 położonych w obrębie 1 Lubawka 2017-09-14 10:06:42
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2017/2018”. 2017-09-12 13:30:31
Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka” 2017-09-05 12:13:47
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 37 położonej w Starej Białce 2017-08-28 14:05:58
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali położonych w Lubawce 2017-08-28 14:05:44
Przetarg Zarządzenie nr 122/2017 ogłoszenie wykazu Nr 9/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-08-17 08:18:42
Przetarg Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej w Lubawce wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2017-08-03 14:01:51
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bukówce na Dzienny Dom pobytu Seniora”. 2017-07-27 14:01:22
Przetarg Przetarg na wybór agenta emisji obligacji Gminy Lubawka 2017-07-20 15:47:14
Przetarg Zarządzenie nr 104/2017 ogłoszenie wykazu Nr 8/2017 nieruchomości przeznaczonych do zbycia najmu , dzierżawy. 2017-07-07 09:28:12
Przetarg Zarządzenie nr 71/2017 ogłoszenie wykazu Nr 7/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-06-07 14:51:16
Przetarg Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 3.471.414,00 zł. dla Gminy Lubawka 2017-05-24 14:48:41