Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomość: działki nr 318 zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej położonej przy ul. Bocznej w Lubawce oraz działki nr 483/1 położonej w Lubawce. 2022-11-24 08:47:20
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻÓNEGO W LUBAWCE PRZY ULICY NADBRZEŻNEJ NR 1 2022-11-10 11:12:15
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 223/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 09 LISTOPADA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2022-11-10 11:12:05
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 203/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 09/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2022-10-13 08:53:18
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKA NR 378/6 O POW. 0,1037 HA POŁOŻONA W OBRĘBIE MISZKOWICE 2022-09-08 11:20:26
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKA NR 122/2 O POW. 0,1644 HA POŁOŻONA W OBRĘBIE PACZYN 2022-09-08 11:20:53
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 171/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 08/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2022-09-08 11:21:01
Przetarg PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK NR 289, 290,291 OBRĘB BŁAŻKOWA 2022-08-25 15:56:15
Usługa organizacji zajęć z robotyki dla uczniów placówek oświatowych z Gminy Lubawka w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0043/21 pn. „Znowu razem w Gminie Lubawka” 2022-08-03 15:12:59
Przetarg Dostawa laptopów i komputerów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-07-18 11:36:49
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKA NR 271/1, 265/3, 189/1 OBRĘB OKRZESZYN 2022-07-14 10:07:34
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 318 I DZIAŁKI NR 483/1 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE III LUBAWKA 2022-07-07 08:51:02
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 138/2022 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 04 LIPCA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 07/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2022-07-07 08:51:11
Usługa organizacji warsztatów dla placówek oświatowych 2022-06-14 07:49:51