Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 1/2021 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia 2021-01-14 08:36:13
Przetarg Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim 2020-12-23 09:30:54
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzień 25 stycznia 2021r. godz. 9 2020-12-23 08:17:10
Przetarg Przetarg ograniczony na dzień 25 stycznia 2021r. godz. 11 2020-12-23 08:06:57
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzień 25 stycznia 2021r. godz. 10 2020-12-23 08:06:42
Przetarg Promocja projektu pn.: Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka 2020-12-21 17:58:08
Przetarg Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 10/2020 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2020-12-17 13:11:26
Przetarg Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie w 2021 roku 2020-12-15 15:31:26
Przetarg Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 9/2020 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-12-03 10:15:42
Przetarg Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 9/2020 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-12-09 14:51:42
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-11-30 16:32:52
Przetarg Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka 2020-11-27 10:32:59