Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zarządzenie Nr 17/2019 i wykaz Nr 2/2019 Nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-02-21 09:43:53
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa mostu na potoku ZŁOTNA w ciągu drogi gminnej 116131 D w Jarkowicach” 2019-02-20 15:44:36
Przetarg „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów ”. 2019-02-11 13:34:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 2019-02-07 10:25:37
Przetarg Zarządzenie Nr 4/2019 wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-01-24 08:19:13
Przetarg Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Zmiana sposoby użytkowania trzech budynków z Zespołu Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej nr:19,20,22". 2019-01-15 21:46:37
Przetarg Zapytanie ofertowe pn.: Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie. 2019-01-04 08:38:39
Przetarg INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”. 2018-12-04 16:21:32
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 29/5 położonej w Chełmsku Śląskim. 2018-11-20 12:43:40
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 366 położonej w Chełmsku Śląskim. 2018-11-20 12:43:15
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działki Nr 114/2 położonej we wsi Miszkowice. 2018-11-20 12:42:46