Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Przetarg na wybór agenta emisji obligacji Gminy Lubawka 2017-07-20 15:47:14
Przetarg Zarządzenie nr 104/2017 ogłoszenie wykazu Nr 8/2017 nieruchomości przeznaczonych do zbycia najmu , dzierżawy. 2017-07-07 09:28:12
Przetarg Zarządzenie nr 71/2017 ogłoszenie wykazu Nr 7/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-06-07 14:51:16
Przetarg Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 3.471.414,00 zł. dla Gminy Lubawka 2017-05-24 14:48:41
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 346/2 położonej w Jarkowicach 2017-05-02 14:57:13
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia garażowego działka nr 126/4 Chełmsko Śląskie 2017-05-02 14:57:27
Przetarg Zarządzenie nr 60/2017 ogłoszenie wykazu Nr 6/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-05-02 14:57:41
Przetarg Zarządzenie nr 48/2017 - ogłoszenie wykazu nieruchomości Nr 5/2017 przeznaczonych do dzierżawy. 2017-04-18 12:56:00
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Inspektor nadzoru inwestorskiego” dla robót budowlanych p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim” 2017-04-13 15:32:37
Przetarg Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukówce" 2017-04-05 10:33:43
Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie tablicy informacyjnej 2017-03-31 10:32:34
Przetarg Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa ul. Starorynkowej w Chełmsku Śląskim" 2017-03-17 13:28:44
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z mienia gminnego na dzień 14 kwietnia 2017r. 2017-03-14 15:22:26
Przetarg Zarządzenie nr 31/2017 - ogłoszenie wykazu nieruchomości Nr 4/2017 przeznaczonych do zbycia, najmu. dzierżawy 2017-03-07 15:08:39
Przetarg "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka 2017-03-06 15:50:19