Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zapytanie ofertowe - Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 3.471.414,00 zł. dla Gminy Lubawka 2017-05-24 14:48:41
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 346/2 położonej w Jarkowicach 2017-05-02 14:57:13
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia garażowego działka nr 126/4 Chełmsko Śląskie 2017-05-02 14:57:27
Przetarg Zarządzenie nr 60/2017 ogłoszenie wykazu Nr 6/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-05-02 14:57:41
Przetarg Zarządzenie nr 48/2017 - ogłoszenie wykazu nieruchomości Nr 5/2017 przeznaczonych do dzierżawy. 2017-04-18 12:56:00
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Inspektor nadzoru inwestorskiego” dla robót budowlanych p.n.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim” 2017-04-13 15:32:37
Przetarg Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukówce" 2017-04-05 10:33:43
Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie tablicy informacyjnej 2017-03-31 10:32:34
Przetarg Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa ul. Starorynkowej w Chełmsku Śląskim" 2017-03-17 13:28:44
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z mienia gminnego na dzień 14 kwietnia 2017r. 2017-03-14 15:22:26
Przetarg Zarządzenie nr 31/2017 - ogłoszenie wykazu nieruchomości Nr 4/2017 przeznaczonych do zbycia, najmu. dzierżawy 2017-03-07 15:08:39
Przetarg "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka 2017-03-06 15:50:19
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim” 2017-03-06 14:45:52
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 położonego w Chełmsku Śląskim przy ul.Rynek 10 2017-02-15 11:48:36
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż niesprawnego ratraka Leithner LH 420 rok produkcji 1990 2017-02-09 14:18:02