Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce dz. nr 222 (dojazdowej do cmentarza)" 2019-08-07 11:57:29
Przetarg Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. nr 102/12, położonej w Chełmsku Śląskim 2019-08-07 11:28:53
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Inspektor nadzoru inwestorskiego" dla robót budowlanych pn. "Łączy nas Bóbr" 2019-08-07 12:29:49
Przetarg Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dzień 23.08.2019 roku. 2019-07-23 13:00:29
Przetarg Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn.: "Wynajem nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy pn. Jarmark Tkaczy Śląskich" 2019-07-19 13:20:32
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Lipowej w Lubawce" 2019-07-17 12:28:27
Przetarg Łączy nas Bóbr 2019-07-11 12:32:08
Przetarg Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza 4 w Lubawce 2019-07-09 16:26:53
Przetarg Zarządzenie Nr 127/2019 i wykaz Nr 6/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-07-04 10:43:19
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka" 2019-07-03 13:54:44
Przetarg "Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce" 2019-07-02 15:36:54
Przetarg Wykonanie remontu pokrycia dachu buynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza 4 w Lubawce 2019-06-21 15:48:34