Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zarządzenie Nr 52/2019 wykaz Nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-03-21 08:22:27
Przetarg Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej - Park Watra w Lubawce 2019-03-11 18:05:33
Przetarg Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do prowadzenia zajęć w ramach projektu: "Mali Geniusze- rozwój uczniów w Gminie Lubawka" 2019-03-07 13:32:29
Przetarg Ogłoszenie dot. zapytania ofertowego za dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mali Geniusze. 2019-03-06 09:58:06
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uniemyślu dz. nr 425” 2019-02-28 14:05:59
Przetarg Zarządzenie Nr 17/2019 i wykaz Nr 2/2019 Nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-02-21 09:43:53
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa mostu na potoku ZŁOTNA w ciągu drogi gminnej 116131 D w Jarkowicach” 2019-02-20 15:44:36
Przetarg „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów ”. 2019-02-11 13:34:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 2019-02-07 10:25:37
Przetarg Zarządzenie Nr 4/2019 wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-01-24 08:19:13
Przetarg Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Zmiana sposoby użytkowania trzech budynków z Zespołu Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej nr:19,20,22". 2019-01-15 21:46:37