Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg "Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza nr 4 w Lubawce" 2019-07-02 15:36:54
Przetarg Wykonanie remontu pokrycia dachu buynku dobudowanego Zespołu Szkół Publicznych ul. Mickiewicza 4 w Lubawce 2019-06-21 15:48:34
Przetarg Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa trzech wiat turystycznych: we wsi Jarkowice, Paczyn, Okrzeszyn” 2019-06-18 16:20:18
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce dz. nr 222 (dojazdowej do cmentarza)"” 2019-06-11 15:27:17
Przetarg Łączy nas Bóbr 2019-05-29 16:16:44
Przetarg Przeterg nieograniczony na realizację zadania pn. "UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA". 2019-05-29 14:54:11
Przetarg Przeterg nieograniczony na realizację zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” 2019-05-24 14:32:31
Przetarg Zarządzenie Nr 87/2019 wykaz Nr 5/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-05-23 10:53:59
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie dz. nr 103” 2019-04-19 10:39:52
Przetarg Zarządzenie Nr 72/2019 wykaz Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-04-18 08:23:37
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 681/1, 681/2 położonych w obrębie 2 Lubawka oraz działek nr 54/23, 54/24 pod zabudowę garażową położonych w Chełmsku Śląskim.. 2019-04-08 13:16:17
Przetarg Przeterg nieograniczony na realizację zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” 2019-04-03 15:05:42