Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Urząd Miasta Gdyni- Wykaz 20/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na terenie miasta Lubawka 2021-11-18 14:38:04
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 284/6 OBRĘB JARKOWICE 2021-11-18 09:18:50
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 10/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-11-10 12:25:54
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 09/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 2021-10-07 11:29:49
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W LUBAWCE PRZY UL. NADBRZEŻNEJ NR 1 2021-09-16 10:41:10
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 165 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM NR 85 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE OKRZESZYN 2021-09-16 10:40:58
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI -DZIAŁKA NR 858/6 OBRĘB III LUBAWKA UL. SUDECKA 2021-09-16 10:40:47
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 147/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2021 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 08/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY 2021-09-09 10:12:57
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 323/17 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. CIASNEJ 2021-08-12 09:55:07
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/5 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJ 2021-08-12 09:55:17
Przetarg OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ZABUDOWANEGO BUDYNKIEM UŻYTKOWYM (GARAŻOWYM) DZIAŁKA NR 285/6 OBRĘB III LUBAWKA PRZY UL. DWORCOWEJBĘDĄCYM W ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO 2021-08-12 09:55:28
Przetarg ZARZĄDZENIE NR 115/2021 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NR 07/2021 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAWKA PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA, ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 2021-07-15 15:26:23
Przetarg Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 06/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 2021-07-08 09:19:41
Przetarg Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nr 05/2021 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierzawy i użyczenia 2021-06-10 09:57:00
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIEŃ 08 CZERWCA 2021 ROKU NA GODZINĘ 14.00 2021-04-29 14:12:29