Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Przeterg nieograniczony na realizację zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka” 2019-04-03 15:05:42
Przetarg Zapytanie ofertowe na roboty pn.: Cząstkowy remont dróg gminnych na ternie gminy Lubawka 2019-04-03 09:20:04
Przetarg „Odbiór odpadów komunalnych z terenu terenu Gminy Lubawka 2019-03-28 07:50:22
Przetarg Zarządzenie Nr 52/2019 wykaz Nr 3/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-03-21 08:22:27
Przetarg Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej - Park Watra w Lubawce 2019-03-11 18:05:33
Przetarg Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do prowadzenia zajęć w ramach projektu: "Mali Geniusze- rozwój uczniów w Gminie Lubawka" 2019-03-07 13:32:29
Przetarg Ogłoszenie dot. zapytania ofertowego za dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mali Geniusze. 2019-03-06 09:58:06
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uniemyślu dz. nr 425” 2019-02-28 14:05:59
Przetarg Zarządzenie Nr 17/2019 i wykaz Nr 2/2019 Nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-02-21 09:43:53
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa mostu na potoku ZŁOTNA w ciągu drogi gminnej 116131 D w Jarkowicach” 2019-02-20 15:44:36
Przetarg „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice, Gminy Mściwojów ”. 2019-02-11 13:34:36
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 2019-02-07 10:25:37
Przetarg Zarządzenie Nr 4/2019 wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-01-24 08:19:13