Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zmiana sposobu użytkowania części korytarza na pomieszczenie biurowe oraz przebudowa sali lekcyjnej na I piętrze w Szkole Podstawowej w Miszkowicach 2018-07-10 11:59:12
Przetarg Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce 2018-06-28 15:50:42
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie "Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej – Park Watra w Lubawce" 2018-06-15 13:36:50
Przetarg Zarządzenie nr 101/2018 wykaz nr 6/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia najmu, dzierżawy. 2018-06-15 09:21:45
Przetarg Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka 2018-06-12 13:44:48
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 26 położonej we wsi Miszkowice 2018-06-05 13:12:33
Przetarg Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Okrzeszynie dz. nr 160/2, 401, 413, 415 2018-05-24 13:54:34
Przetarg Zarządzenie nr 79/2018 wykaz nr 5/2018 Nieruchomości przeznaczonych do zbycia najmu, dzierżawy. 2018-05-24 09:43:37
Przetarg Przebudowa ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim dz. nr 38/37, 38/54, 38/67, 41, 38/33 2018-05-22 16:16:06
Przetarg Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawka ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” 2018-05-09 22:00:42
Przetarg Zapytanie ofertowe - „Zakup wyposażenia do pięciu pracowni matematyczno – przyrodniczych i do zajęć cyfrowych dla Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Mickiewicza 4 w Lubawce” 2018-05-02 15:00:43
Przetarg Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce 2018-04-13 13:43:57
Przetarg Zarządzenie Nr 56/2018 wykaz Nr 4/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-04-10 11:24:20
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” 2018-03-14 11:38:39