Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka 2017-11-24 13:33:06
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzierżawę budynku gospodarczego przy budynku nr 28 w Miszkowicach 2017-11-14 14:25:42
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 37 położonej w Starej Białce 2017-10-23 15:07:01
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Lubawce oraz działek pod zabudowę garażową w Chełmsku Śl. 2017-10-23 15:07:16
Przetarg Zarządzenie nr 167/2017 ogłoszenie wykazu Nr 11/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-10-23 15:07:29
Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka” 2017-09-22 10:58:20
Przetarg Zarządzenie nr 149/2017 ogłoszenie wykazu Nr 10/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-09-22 12:21:51
Przetarg Przetarg ograniczony na dzierżawę budynku gospodarczego przy ul. Pl. Jana Pawła II nr 6 w Lubawce 2017-09-21 13:10:42
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działek nr 120/2,123,124/1 położonych w obrębie 1 Lubawka 2017-09-14 10:06:42
Przetarg PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2017/2018”. 2017-09-12 13:30:31
Przetarg ZAPYTANIE OFERTOWE "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-Z1 w m. Bukówka” 2017-09-05 12:13:47
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 37 położonej w Starej Białce 2017-08-28 14:05:58
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali położonych w Lubawce 2017-08-28 14:05:44
Przetarg Zarządzenie nr 122/2017 ogłoszenie wykazu Nr 9/2017 nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy 2017-08-17 08:18:42
Przetarg Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej i ul. Wiejskiej w Lubawce wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2017-08-03 14:01:51