Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce dz. nr 248, 244,243 2018-09-26 13:22:31
Przetarg Zarządzenie Nr 174/2018 wykaz Nr 8/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-09-14 09:34:03
Przetarg Zapytanie ofertowe na zadanie "Prowadzenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Miasta Lubawka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubawka" 2018-09-11 13:28:13
Przetarg Zapytanie ofertowe pn.: „Zagospodarowanie terenu placu przy dziennym domu pobytu Senior+ w Bukówce 50B” 2018-09-07 13:52:40
Przetarg Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Zagospodarowanie terenu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – budowa boiska wielofunkcyjnego” 2018-09-07 13:42:11
Przetarg Przetarg nieogranoiczony na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2018/2019” 2018-09-07 10:35:43
Przetarg Zapytenie ofertowe na zadanie pn.:"Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rów R-W`8, R-W`4 w miejscowości Niedamirów” 2018-09-06 13:30:27
Przetarg Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego do wysokości 2.580.000,00 zł. 2018-09-04 08:29:22
Przetarg Zapytanie ofertowe na dostawę elektronicznego systemu pomiaru czasu 2018-08-29 20:37:41
Przetarg Przetarg niograniczony pn.: " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubawka" 2018-08-23 14:15:58
Przetarg Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa mostu na potoku ZŁOTNA w ciągu drogi gminnej 116131D w Jarkowicach 2018-08-14 14:26:57
Przetarg Zapytanie ofertowe na dostawe namiotów plenerowych 2018-08-01 13:41:33
Przetarg Zapytanie ofertowe na dostawe namiotów plenerowych 2018-08-01 13:37:37