Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Przetarg Zarządzenie Nr 4/2019 wykaz Nr 1/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia, najmu i dzierżawy. 2019-01-24 08:19:13
Przetarg Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Zmiana sposoby użytkowania trzech budynków z Zespołu Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim przy ul. Sądeckiej nr:19,20,22". 2019-01-15 21:46:37
Przetarg Zapytanie ofertowe pn.: Konserwacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubawka i Chełmsko Śląskie. 2019-01-04 08:38:39
Przetarg INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz terenów częściowo zamieszkałych i niezamieszkałych Gminy Lubawka, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Mściwojów”. 2018-12-04 16:21:32
Przetarg Przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 29/5 położonej w Chełmsku Śląskim. 2018-11-20 12:43:40
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 366 położonej w Chełmsku Śląskim. 2018-11-20 12:43:15
Przetarg Przetarg ograniczony na sprzedaż działki Nr 114/2 położonej we wsi Miszkowice. 2018-11-20 12:42:46
Przetarg Zarządzenie Nr 205/2018 wykaz Nr 10/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy 2018-11-08 13:30:05
Przetarg Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Nadbrzeżna nr 1 w Lubawce 2018-11-08 13:30:35
Przetarg Przetarg nieogranoiczony na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2018/2019” 2018-10-19 13:19:25
Przetarg Zarządzenie Nr 189/2018 wykaz Nr 9/2018 nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-10-08 14:38:48
Przetarg Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu: Mali Geniusze-rozwój uczniów w Gminie Lubawka”, realizowanego przez Gminę Lubawka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2018-10-03 12:54:21