Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Oświadczenie majątkowe Miechur Paweł OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2018 2019-06-01 21:39:07
Petycja załączona do wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - wszyscy dbajmy o oszczędności w wydatkowaniu naszych podatków. " 2019-05-30 15:03:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2018 roku 2019-05-28 16:02:24
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-05-28 16:01:22
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2019-05-22 08:24:08
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2019-05-16 11:47:52
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2019 roku 2019-04-26 15:30:24
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. kancelaryjnych i działalności gospodarczej 2019-04-01 11:10:56
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. płac i należności cywilnoprawnych 2019-03-28 11:46:53
Oświadczenie majątkowe Bożena Kończak - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 15.03.2019 2019-03-20 14:57:21
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty 2019-03-18 16:34:47