Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 109/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pana Pawła Mazura 2019-06-24 11:46:31
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 czerwca 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Jowity Martyńskiej – Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi 2019-06-24 11:40:51
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 KWIETNIA 2019 w sprawie: upoważnienia Pani Marzeny Łosiewicz – Zastępcy Skarbnika Gminy Lubawka 2019-06-24 11:07:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 czerwca 2019 w sprawie WPROWADZENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY LUBAWKA NA ROK 2019 2019-06-24 08:40:18
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 7 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 2019-06-13 08:23:13
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji ds. przyznania nagrody Złoty Orzeł 2019-06-13 08:20:08
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 104/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 2019-06-12 16:19:36
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr. 243 o pow. 0,07 ha położonej we wsi Uniemyśl 2019-06-12 08:37:29
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr. 162 o pow. 0,42 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul Starorynkowej 2019-06-10 15:25:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 101/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego do dzierżawy na okres do 3 lat, nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym, położonej w Chełmsku Śląskim 2019-06-10 15:15:05
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 czerwca 2019 w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr. 250/3 o pow. 0,16 ha położonej we wsi Uniemyśl 2019-06-10 15:11:30
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-06-10 15:08:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 7 czerwca 2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 4 położonym w Lubawce przy ul. Ciasnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 2019-06-07 18:22:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 5 czerwca 2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Lubawka dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania. 2019-06-07 18:13:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 CZERWCA 2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Lubawka do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Lubawka. 2019-06-07 17:47:24