Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista zarządzeń

Wyszukiwana fraza:
Sygnatura:
W sprawie:
Status:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2018-12-11 13:09:26
Sygnatura 236/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. nieruchomości i rozwoju wsi 2018-12-11 13:06:31
Sygnatura 235/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. nieruchomości i rozwoju wsi
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. egzekucji podatków 2018-12-11 13:03:48
Sygnatura 234/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. egzekucji podatków
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania "odbiór odpadów komunalnych 2018-12-11 12:57:10
Sygnatura 233/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "odbiór odpadów komunalnych z terenów Gminy Lubawka, Stare Bogaczowice i Mściwojów
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-12-11 12:50:31
Sygnatura 231/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Miechura do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-11 12:45:45
Sygnatura 230/2018
Zarządzenie z dnia 2018-12-11
W sprawie upoważnienia Pana Pawła Miechura - Informatyka, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2018-12-11 12:34:13
Sygnatura 209/2018
W sprawie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019
Status Obowiązujące
Zarądzenie Nr 229/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Mazura- Zastępcy Kierownika Ref.OELiUSC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-11 12:39:34
Sygnatura 229/2018
W sprawie W sprawie upoważnienia Pana Pawła Mazura- Zastępcy Kierownika Ref.Organiz.,Ewidencji Ludn.i USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza.
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2018r. sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Trybuchowskiej-Łabenckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-11 12:36:59
Sygnatura 228/2018
W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Trybuchowskiej-Łabenckiej- Kierownika Ref. Organiz.,Ewidencji Ludn. K-ka USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza.
Status Obowiązujące
Zarządzenie Nr 227/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2018r. w spr. upoważnienia P. Katarzyny Gancarczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-11 12:33:45
Sygnatura 227/2018
W sprawie W sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Gancarczyk- Insp. ds. Ewidencji Ludn. i Spraw Społ., Zastępcy Kierownika USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza.
Status Obowiązujące