Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2018 2019-02-14 11:51:23
Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-13 15:08:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokjalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Polnej, na działce oznaczonej nr 33/1... 2019-02-12 08:49:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Lubawka... 2019-02-06 13:33:34
Zarządzenie Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego... 2019-02-01 13:46:34
Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowdzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Lubawka 2019-02-01 13:46:53
Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 1/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-02-01 13:47:12
Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lubawka i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym 2019-01-22 15:30:22
Zarządzenie Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2019 roku 2019-01-18 14:50:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji wybory wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustaleniem wartości nieruchomości w 2019 roku... 2019-01-18 14:50:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 250/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-15 14:33:07
Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2019 2019-01-02 13:14:28
Zarządzenie Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 rokuw sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 12:29:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających... 2019-01-02 10:49:44
Zarządzenie Zarządzenie Nr 247/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 10:48:43