Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 180/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 września 2019 w sprawie realizacji planów finansowych jednostek oświatowych gminy Lubawka po zmianie ich nazwy 2019-09-02 15:19:03
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 179/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-02 15:16:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 172/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 26 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-08-30 13:04:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Białce (dojazdowej do cmentarza). 2019-08-30 13:02:35
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 173/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz osp. 2019-08-29 10:59:55
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 169/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 22 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-08-27 09:41:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 171/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 22 sierpnia 2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Stanisława Wójcika ... 2019-08-26 12:26:19
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 170/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 22 sierpnia 2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 108/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Pani Zofii Ditterla ... 2019-08-26 12:18:59
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-23 12:22:55
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 166/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-23 12:19:59
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 sierpnia 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-23 12:18:03
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 16 sierpnia 2019 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 109/2015 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Pana Jana Pajdzika – Inspektora ds. bhp i p.poż... 2019-08-23 10:19:48
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 sierpnia 2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu ... 2019-08-22 16:29:52
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 154/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 lipca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-08-21 10:52:39
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz osp 2019-08-13 14:43:06