Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do zarządu mieniem gminnym. 2019-07-03 09:44:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podejmowania niektórych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego 2019-07-03 09:41:22
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do samodzielnego składania w imieniu Gminy Lubawka oświadczeń woli w sprawach 2019-07-03 09:37:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania dokumentów finansowych, powodujących powstanie zobowiązań finansowych i 2019-07-03 09:35:44
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Lubawka dotyczących 2019-07-03 09:33:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do podpisywania delegacji służbowych Burmistrza Miasta Lubawka, pracowników Urzędu Miasta.. 2019-07-03 09:30:23
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka – Pana Sławomira Antoniewskiego do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 2019-07-03 09:28:11
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 28 czerwca 2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Chełmsko Śląskie w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Sołtysa i Radę Sołecką 2019-07-03 09:24:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 28 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-07-03 08:44:21
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 czerwca 2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubawka 2019”, dla sołectwa Miszkowice 2019-07-03 08:42:42
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 czerwca 2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubawka 2019”, dla sołectwa Opawa 2019-07-03 08:41:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 26 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 6/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-07-03 08:10:00
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 17 czerwca 2019 w sprawie: powołania Komisji przetargowej 2019-07-01 16:11:31
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 27 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 103/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Lubawce obręb 2 przy ul. Szymrychowskiej. 2019-07-01 16:07:07