Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 232/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 30.12.2019 r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2020-01-16 13:14:12
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-01-10 12:44:49
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 230/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2020-01-09 15:26:49
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 231/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości na rzecz Sołectwa Bukówka 2020-01-09 15:27:03
Zarządzenie Zarządzenie Nr 229/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji w wyniku rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2020-01-08 09:04:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 226/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2020-01-07 09:06:04
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 228/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 13/30 o pow 0,0433 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej 2019-12-24 13:38:18
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 227/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 2019-12-24 13:37:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 225/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania p.n.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa 2019-12-24 13:36:40
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 224/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Paczyn w granicach działki nr 88 o pow. 0,0500 ha, przeznaczonej do sprzedaży 2019-12-18 11:36:23
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 223/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-12-18 11:34:49
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 222/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12.grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 11/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-12-18 11:34:28
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 221/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 13/30 o pow. 0,0433 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej 2019-12-11 13:14:53
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 220/2019 BURMISTRZA MIASTA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat działki nr 476/2 o pow. 0,0800 ha położonej we wsi Opawa 2019-12-11 13:12:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 219/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 48/1 o pow. 0,1400 ha przeznaczonej na lokalizację 2019-12-11 13:11:48