Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Błażkowa w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:06:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Uniemyśl w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:05:45
Zarządzenie Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Błażejów w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:05:18
Zarządzenie Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chełmsko ŚLąskie w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:04:59
Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarkowice w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:01:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miszkowice w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:00:42
Zarządzenie Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niedamirów w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 09:00:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Okrzeszyn w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:59:46
Zarządzenie Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Opawa w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:59:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Paczyn w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:58:47
Zarządzenie Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Paprotki w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:58:21
Zarządzenie Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stara Białka w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:57:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Szczepanów w związki z zakończeniem kadencji 2019-03-05 08:57:19
Zarządzenie Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 362/1 o pow. 2,2248 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Słonecznej 2019-03-05 08:56:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspólczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2019 roku 2019-03-01 12:20:42