Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-06-10 15:08:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 7 czerwca 2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 4 położonym w Lubawce przy ul. Ciasnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 2019-06-07 18:22:27
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 5 czerwca 2019 w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Lubawka dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania. 2019-06-07 18:13:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 CZERWCA 2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Lubawka do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Lubawka. 2019-06-07 17:47:24
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 czerwca 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka. 2019-06-07 17:45:30
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-06-07 10:41:44
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 5 CZERWCA 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 126/10 o pow. 0,1619 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Pocztowej 2019-06-05 13:25:20
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 maja 2019r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-06-04 10:51:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 MAJA 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. promocji oraz obsługi sekretariatu 2019-06-03 11:19:44
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 21 MAJA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-22 12:45:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 20 MAJA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-20 13:50:08
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 16 MAJA 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 5/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2019-05-23 07:16:02
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 86/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 15 MAJA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-17 17:56:04
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 85/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 14 MAJA 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora ds. budownictwa i architektury 2019-05-16 15:12:00
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Kamiennogórskiej nr 24 w granicy działki nr 120/8 2019-05-16 15:04:57