Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2019-10-09 14:23:10
Zarządzenie Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 października 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Współpracy Gminy Lubawka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi ... 2019-10-09 14:24:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-10-03 07:40:57
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 188/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 wrzesień 2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 222/1 o pow. 997m2, położonej w obrębie II Lubawki 2019-09-18 14:17:08
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 187/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 17 września 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 238/6 położonej w Bukówce o łącznej pow. 0.13 ha na cele rolne. 2019-09-18 12:59:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 186/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 września 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 8/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2019-09-30 07:25:35
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 185/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Miszkowicach w granicach działki nr 378/3 o pow. 854 m2 przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę, ... 2019-09-13 12:34:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 184/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-13 12:16:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 183/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 569 o pow. 1149m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze ... 2019-09-09 14:24:49
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 września 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy, na okres do 3 lat, części działki nr 449/1 zabudowanej budynkiem użytkowym ( garażowym)... 2019-09-09 14:20:22
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-04 12:06:34