Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 29/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat część działki nr 207/7 o pow. 0,0618 ha położonej w Lubawce obręb 3 przy ul. Kamiennogórskiej. 2020-02-18 08:07:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-02-18 08:07:37
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA NR 27/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 829 o pow. 839 m2 przeznaczonej 2020-02-12 11:49:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 26/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb III w granicach działki nr 903/2 o pow. 1240 m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu 2020-02-12 11:49:10
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 25/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-02-12 11:48:52
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie sporządzenia informacji z rzeczowego i finansowego wykonania budżetu za rok 2019 2020-02-12 11:48:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 23/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 2/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2020-02-12 11:48:12
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 22/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka 2020-02-12 11:47:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 21/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 lutego 2020r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w lubawce 2020-02-12 11:42:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 20/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 05 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 2020-02-12 11:41:59
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 09/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania usług geodezyjnych w 2020r. 2020-02-12 11:41:21
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 362/1 o pow. 2.2248 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ulicy Słonecznej 2020-02-04 13:35:55
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2020 2020-02-04 13:35:26
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 17/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na 2020 rok 2020-02-03 09:41:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 16/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2020-01-28 15:00:50