Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 239/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedazy nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 681/2 o pow. 1198 m2 przeznaczonej... 2019-01-02 10:43:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedazy nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 681/1 o pow. 1083 m2 przeznaczonej do sprzedaży... 2019-01-02 10:43:13
Zarządzenie Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu p.n.: "Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce" 2019-01-02 10:42:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 232/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2019-01-02 10:42:15
Zarządzenie Zarządzenie Nr 208/2018 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka z dnia 14 listopada 2018 roku 2019-01-02 10:41:50
Zarządzenie Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2018-12-11 13:09:55
Zarządzenie Zarządzenie Nr 235/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. nieruchomości i rozwoju wsi 2018-12-11 13:06:51
Zarządzenie Zarządzenie Nr 234/2018 Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. egzekucji podatków 2018-12-11 13:04:25
Zarządzenie Zarządzenie Nr 233/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania "odbiór odpadów komunalnych 2018-12-11 12:57:46
Zarządzenie Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-12-11 12:51:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Miechura do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-11 12:46:38
Zarządzenie Zarządzenie Nr 209/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019 2018-12-11 11:17:56
Zarządzenie W sprawie upoważnienia Pana Pawła Mazura- Zastępcy Kierownika Ref.Organiz.,Ewidencji Ludn.i USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza. 2018-12-11 11:26:53
Zarządzenie W sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Trybuchowskiej-Łabenckiej- Kierownika Ref. Organiz.,Ewidencji Ludn. K-ka USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza. 2018-12-11 11:25:31
Zarządzenie W sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Gancarczyk- Insp. ds. Ewidencji Ludn. i Spraw Społ., Zastępcy Kierownika USC do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin.publ. oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza. 2018-12-11 11:25:08