Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-05-28 11:51:04
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad użyczenia placówkom oświatowym dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym, sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć przez ucznia prowadzonych 2020-05-28 11:51:26
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym. 2020-05-15 10:16:41
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 59/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nr 4/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2020-05-15 10:16:24
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 58/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020. 2020-05-14 14:26:26
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 51/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2019. 2020-05-14 14:26:13
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 57/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-05-13 10:59:40
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2019 2020-05-08 10:20:47
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 55/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie skreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Lubawka 2020-05-08 10:16:36
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 54/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-04-30 12:26:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 53/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 171/2 o pow. 0,0705 ha położonej w Lubawce obręb 3 przy ul. Drzymały 2020-04-30 12:25:52
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 52/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie prac wykonywanych z inwentaryzacją budynków i ustalaniem wartości nieruchomości w 2020 r. w ramach umowy o dzieło 2020-04-30 12:25:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-04-24 13:47:54
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 49/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-04-20 15:16:10
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 48/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta Lubawka i Zakładzie Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2020 roku. 2020-04-20 15:15:45