Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 189/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-10-03 07:40:57
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 188/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 wrzesień 2019 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 222/1 o pow. 997m2, położonej w obrębie II Lubawki 2019-09-18 14:17:08
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 187/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 17 września 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 238/6 położonej w Bukówce o łącznej pow. 0.13 ha na cele rolne. 2019-09-18 12:59:09
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 186/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 września 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 8/2019 nieruchomości stanowiących własność gminy Lubawka przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 2019-09-30 07:25:35
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 185/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 12 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Miszkowicach w granicach działki nr 378/3 o pow. 854 m2 przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę, ... 2019-09-13 12:34:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 184/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 10 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-13 12:16:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 183/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 6 września 2019 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawce obręb II w granicach działki nr 569 o pow. 1149m2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze ... 2019-09-09 14:24:49
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 181/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 września 2019 w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego do dzierżawy, na okres do 3 lat, części działki nr 449/1 zabudowanej budynkiem użytkowym ( garażowym)... 2019-09-09 14:20:22
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 182/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 4 września 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-09-04 12:06:34
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie: przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3929 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich. 2019-09-03 14:36:02
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Ogrodowej nr 4 w granicy działki nr 282 o pow. 457 m2 obręb III - na rzecz najemcy. 2019-09-03 14:34:14
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Lubawce przy ulicy Kamiennogórskiej nr 2 w granicy działki ... 2019-09-03 14:31:25
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 175/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 29 sierpnia 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lubawce przy ulicy Drzymały nr 3 w granicy działki nr 174 o pow. 294 m2 obręb III - na rzecz najemcy. 2019-09-03 14:27:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 lipca 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2019/2020 2019-09-03 14:23:39