Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Lubawka - Pani Moniki Stanek-Gamoń do podpisywania delegacji służbowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2018-12-07 09:20:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do zarządu mieniem gminnym 2018-12-07 09:16:57
Zarządzenie Zarządzenie Nr 224/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do podejmowania niektórych czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 2018-12-07 09:13:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do samodzielnego skłądania w imieniu Gminy LUbawka oświadczeń woli w sprawach publicznoprawnych 2018-12-07 09:08:16
Zarządzenie Zarządzenie Nr 222/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do podpisywania dokumentów finansowych 2018-12-07 09:04:31
Zarządzenie Zarządzenie Nr 221/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Gminy Lubawka 2018-12-07 09:00:14
Zarządzenie Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do podpisywania delegacji służbowych 2018-12-07 08:50:48
Zarządzenie Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka - Pani Bożeny Kończak do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 2018-12-07 08:43:24
Zarządzenie Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-12-06 15:25:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 217/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2018 2018-12-06 15:21:02
Zarządzenie Zarządzenie Nr 216A/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2018-12-06 15:17:36
Zarządzenie Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres 3 lat, nieruchomości niezabudowanej położonej w Uniemyślu z przeznaczeniem na cele rolne 2018-12-06 15:14:54
Zarządzenie Zarządzenie Nr 215/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. nieruchomości i rozwoju wsi 2018-12-06 15:10:49
Zarządzenie Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2018-12-06 15:06:32