Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 128/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 04 września 2020 r. w sprawie zasad delegowania, rozliczania kosztów podróży krajowych oraz korzystania z samochodów prywatnych pracowników Urzędu Miasta w Lubawce 2020-09-04 13:12:43
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 121/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 2020-09-04 13:12:15
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 127/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 112/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej 2020-09-03 15:22:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 111/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - 2020-09-03 15:22:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 125/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 02 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 110/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - 2020-09-03 15:21:35
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 124/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 01 września 2020 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 czynszu powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka 2020-09-03 15:21:06
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 123/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego 2020-09-03 15:20:39
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 122/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 r. 2020-09-03 15:19:53
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubawka oraz informacji o przebiegu 2020-09-03 15:19:16
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 117/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności cywilnoprawnych 2020-08-31 15:11:29
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 120/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-08-31 15:10:56
Zarządzenie ZARZADZENIE NR 119/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie dotacji z budżetu Gminy Lubawka na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 2020-08-31 15:10:30
Zarządzenie ZARZADZENIE NR 118/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 2020-08-31 15:09:55
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 109/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 148/2016 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 01 września 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 2020-08-30 20:20:47