Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-27 14:20:32
Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2019-02-27 12:37:09
Zarządzenie Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-27 12:36:52
Zarządzenie Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty 2019-02-27 12:36:35
Zarządzenie Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie... 2019-02-27 12:36:08
Zarządzenie Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3329 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-02-22 13:03:04
Zarządzenie Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-02-22 13:00:37
Zarządzenie Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2019-02-20 14:01:02
Zarządzenie Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce 2019-02-20 14:00:45
Zarządzenie Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie odwołania Zatępcy Burmistrza Miasta Lubawka 2019-02-20 12:36:43
Zarządzenie Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu Nr2/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-02-19 10:54:20
Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia potępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Odbiór odpadów..." 2019-02-18 09:49:23
Zarządzenie Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 96/11 o pow. 0,3329 ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 2019-02-14 15:20:29
Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Lubawka 2019-02-14 11:51:42