Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 15/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2020-01-27 16:58:24
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 14/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 7 stycznia 2020r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz 2020-01-27 12:49:00
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 13/2020 BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw referendum w Gminie Lubawka w referendum gminnym 2020-01-27 12:48:44
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-01-24 13:03:19
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA z dnia 20 stycznia 2020r.w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole 2020-01-20 16:22:13
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 10/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru wykonawcy w zakresie wykonywania prac związanych z inwentaryzacją budynków i ustalaniem wartości nieruchomości w 2020 r. 2020-01-20 14:43:57
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 45/2 o pow. 0,54ha położonej w Chełmsku Śląskim przy ulicy Słonecznej. 2020-01-20 14:43:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 3/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz członków Obwodowych Komisji do spraw referendum w Gminie Lubawka w referendum gminnym 2020-01-16 14:49:17
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020 2020-01-16 13:17:12
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 162 o pow. 0,4200 ha położonej w Chełmsku Śląskim. 2020-01-16 13:16:57
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej do dzierżawy na okres do 3 lat działki nr 262/1 położonej w Jarkowicach o łącznej pow. 2.1579 ha na cele rolne 2020-01-16 13:16:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 4/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dna 09 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 1/2020 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy. 2020-01-16 13:15:38
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego do uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020 oraz planu finansowego zadań zleconych z zkresu administracji rządowej Gminy Lubawka na rok 2020-01-16 13:14:58