Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 83/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lubawce przy ulicy Aleja Wojska Polskiego nr 40 w granicy działki nr 699/1 o 2019-05-16 15:01:37
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 MAJA 2019 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 4 położonym w Lubawce przy ul. Ciasnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 2019-05-16 15:00:00
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 2 MAJA 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-07 21:26:33
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych Gminy Lubawka za rok 2018 2019-05-02 12:03:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-02 11:55:42
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-05-02 11:49:16
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta Lubawka 2019-04-30 10:38:13
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. budownictwa i architektury 2019-04-25 23:11:25
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 19 KWIETNIA 2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2019 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej 2019-04-25 23:04:32
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-04-24 08:30:50
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 18 KWIETNIA 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2019 2019-04-19 09:01:07
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 1 KWIETNIA 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce za rok 2018 2019-04-18 09:59:28
Zarządzenie ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 11 KWIETNIA 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu Nr 4/2019 nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubawka przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-12 14:09:23