Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-08-23 11:29:38
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2023-08-16 14:36:11
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2023-08-16 12:25:33
Wybory uzupełniające ławników 2024- 2027 2023-08-16 12:04:31
WM. 6220.2.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego " Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" 2023-08-16 10:07:42
WM. 6220.1.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna" 2023-08-14 11:54:37
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a 2023-08-14 09:30:05
Postanowienie RDOŚ opiniujące brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko Chełmsko Śląskie Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ... 2023-08-11 12:49:19
Postanowienie RDOŚ opiniujące brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko "Przebudowa drogi ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce" 2023-08-11 11:59:36
Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024 2023-08-10 11:34:28
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2023 2023-07-28 13:44:10
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2023 2023-07-28 13:44:18
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2023 2023-07-28 13:44:39
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2023 2023-07-28 13:44:31