Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Prawo do głosowania przez pełnomocnika 2019-09-03 15:49:07
Głosowanie korespondencyjne 2019-09-03 15:34:33
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2019-09-03 15:22:22
Informacja dotycząca możliwości dopisania się do spisu wyborców w Gminie Lubawka 2019-09-03 15:11:46
Obwieszczenie (wyciąg) PKW z dnia 6 sierpnia 2019 o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-20 09:36:28
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2019-08-19 12:21:55
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:55:07
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:52:32
Informacja o upływie terminów związanych z uprawinieniami wyborców niepełnosprawnych 2019-08-13 11:48:51
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-08-13 11:46:49
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:44:46
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-08-01 15:33:31
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:52:27