Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2023 2023-07-28 13:44:46
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie WM.6220.1.2023 2023-07-25 13:01:04
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06 lipca 2023 r. 2023-07-13 13:12:16
Opinia Wód Polskich Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie braku konieczności oceny ooś w sprawie WM.6220.2.2023 2023-07-11 14:45:32
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ZNS.9022.59.2023 o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 2023-07-06 08:46:33
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie WM.6220.2.2023 2023-07-06 08:22:45
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 czerwca 2023 r. 2023-07-05 15:18:15
Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 czerwca 2023 r. 2023-07-05 15:09:49
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 2023-06-19 09:36:43
Postanowienie PGW Wody Polskie opiniujące brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko Chełmsko Śląskie Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ... 2023-06-14 12:18:48
Raport o stanie Gminy za 2022 rok 2023-06-14 14:35:29
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 2023-06-09 12:47:43
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania opinii przez RDOŚ we Wrocławiu w sprawie WM.6220.1.2023 2023-06-07 16:14:01
WM. 6220.2.2023 Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego " Przebudowa drogi ul. Brzozowa i Świerkowa w Lubawce" 2023-06-07 14:34:29
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ZNS.9022.54.2023 o braku porezby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 2023-06-07 10:06:10