Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze 2019-04-18 12:04:21
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w Gminie Lubawka 2019-04-15 11:16:16
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubawka przedstawionego w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:06:40
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w Uchwale WPF oraz w Uchwale budżetowej na rok 2019 2019-04-12 12:05:20
Pełnomocnictwa do głosowania 2019-04-10 15:31:48
Głosowanie korespondencyjne 2019-04-10 15:19:10
Zaświadczenie o prawie do głosowania 2019-04-10 15:06:38
Możliwość dopisania się do spisu wyborców 2019-04-10 14:54:52
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2019-04-10 14:27:36
Informacja PKW o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskigo w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-11 13:53:25
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-11 13:50:21
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-11 13:44:33
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-03-11 13:35:15
Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2019-03-11 13:32:53