Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka nr 3/2020 z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji 2020-01-14 12:19:08
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2020 2020-01-15 11:52:02
postanowienie Nr 4/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Lubawka... 2020-01-13 08:42:08
postanowienie Nr 3/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Lubawce w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza... 2020-01-13 08:40:38
Postanowienie Nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2020-01-08 12:34:48
Postanowienie Nr 1/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Lubawce 2020-01-08 12:33:53
Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie naboru wniosków o stypendia sportowe 2020-01-08 09:04:01
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubawka o przyznanej z budżetu Gminy Lubawka dotacji celowej na realizację celu publicznego na rok 2020 2020-01-08 09:03:44
Obwieszczenie BM Lubawka z dnia 30 grudnia 2019 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania... 2019-12-31 12:01:19
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze dotyczące liczby członków komisji 2019-12-27 11:57:36
Klauzula informacyjna głosowanie korespondencyjne 2019-12-18 07:29:17