Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:51:30
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:49:52
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:48:48
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do kontenerów na dzień 27 lipca 2019 roku 2019-07-22 11:54:01
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 2019-07-05 13:18:32
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 2019-05-30 09:41:42
Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 2019-05-20 12:59:29
Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 2019-05-20 12:58:32
Opinia RIO o przedłożonym przez BM Lubawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2017 rok 2019-05-17 13:50:18
Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 2019-05-16 12:46:08
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 2019-05-16 12:09:53
sprawozdania finansowe Urzędu Miasta za 2018 rok 2019-05-10 13:54:18
Możliwość sprawdzenia spisu wyborców 2019-05-08 15:22:14