Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów 2023-09-18 13:06:20
WM. 6220.1.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " ... Chełmsko Śląskie- sieć wodociągowa i kanalizacyjna" 2023-09-18 10:36:35
Obwieszczenie o wyborach 2023-09-15 12:58:05
RODO 2023-09-14 09:27:20
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2023-09-12 12:40:00
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-23 11:41:09
POSTANOWIENIE NR 78/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2023-08-23 11:39:47
POSTANOWIENIE NR 77/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2023-08-23 11:39:14
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-08-23 11:38:03
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-23 11:36:54
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 2023-08-23 11:36:12
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej 2023-08-23 11:35:39
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 2023-08-23 11:34:27
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2023-08-23 11:33:17
Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania 2023-08-23 11:31:22