Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2020-06-10 22:37:16
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-06-08 16:59:44
Informacja PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 2020-06-08 16:53:39
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego 2020-06-08 16:44:06
Informacja dla pełnomocników komitetetów wyborczych lub osób przez nich upoważanionych o pełnionym w dniu 12 czerwca 2020 dyżurze 2020-06-08 16:35:33
Strategia Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023 2020-06-02 14:05:15
Księga Znaku Gminy Lubawka 2020-05-29 13:14:19
RAPORT O STANIE GMINY LUBAWKA ZA 2019 ROK 2020-05-29 13:09:25
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2019 2020-05-22 09:32:06
Rachunek zysków i strat jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:06:26
Zestawienie zmian w funduszu jednostki_Sprawozdanie łączne jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:05:19
informacja dodatkowa za 2019_Gmina Lubawka 2020-05-19 14:04:19
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gmina Lubawka sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:03:04
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego_ Gmina Lubawka sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-05-19 14:02:08
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 2020-05-19 13:52:36