Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia przez RDOŚ we Wrocławiu 2020-07-27 16:34:56
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 2020-07-28 11:43:54
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-28 11:48:09
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2020 2020-07-28 11:49:46
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 2020-07-28 11:51:50
Opinia PPiS w Kamiennej Górze dotycząca zmiany decyzji środowiskowej dla zadania: Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2020-07-27 16:29:42
Opinia RZGW we Wrocławiu dotycząca zmiany decyzji środowiskowej dla zadania: Rozbudowa sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce" 2020-07-27 16:22:49
Zmiany od 1 wrzesnia 2019 roku 2020-07-23 10:56:02
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fight Club Lubawka Klub Sportów Walki z/s w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 6a/4, 58-420 Lubawka, w trybie atr.19a 2020-07-15 10:06:30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-07-13 10:19:11
POSTANOWIENIE NR 223/2020 KW w Jeleniej Górze I z dnia 6 lipcaa 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 5 w gminie Lubawka 2020-07-06 12:25:56
POSTANOWIENIE NR 210/2020 KW w Jeleniej Górze I z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w gminie Lubawka 2020-07-03 12:39:19
Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponowym głosowaniu. 2020-07-02 07:11:12
POSTANOWIENIE NR 205/2020 KW w Jeleniej Górze I z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 3 w gminie Lubawka 2020-07-01 09:50:59