Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-08-13 11:46:49
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2019-08-13 11:44:46
Rb_NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-08-01 15:33:31
RB_27S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:52:27
RB_28S Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30.06.2019 2019-07-26 10:51:30
Rb_N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:49:52
Rb_Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 2019-07-26 10:48:48
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych do kontenerów na dzień 27 lipca 2019 roku 2019-07-22 11:54:01
SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 2019-07-05 13:18:32
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 2019-05-30 09:41:42
Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 2019-05-20 12:59:29
Zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 2019-05-20 12:58:32
Opinia RIO o przedłożonym przez BM Lubawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2017 rok 2019-05-17 13:50:18