Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Najnowsze w kategorii

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Lubawce 2019-10-10 12:57:52
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o opracowaniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-10 08:16:52
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 października 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubawka 2019-10-10 08:18:06
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-03 17:11:47
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-10-03 17:08:11
Ogłoszenie o naborze wniosków składanych na podstawie Uchwały Nr VII/63/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Lubawka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 2019-10-01 08:15:21
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 a Ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie. 2019-09-26 08:22:20
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubawka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku 2019-09-25 12:07:47
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Lubawka 2019-09-25 11:21:41
Informacja o losowaniach 2019-09-19 11:00:16
Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art.19 a Ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie. 2019-09-19 07:57:25
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz (...) 2019-09-16 16:38:47
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 16 września 2019 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do losowania oraz o terminie tego zgłoszenia, a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania 2019-09-16 15:40:24