Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oceny oddziaływania na środowisko - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 2021-01-07 14:15:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 17 listopada 2016 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w OOŚ przedsięwzięcia Rozbudowa RIPOK w Lubawce w zakresie MBP" 2016-11-17 14:20:41
OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.12.2011 r. w sprawie miejsc planu zagosp. przestrz. dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka. 2012-01-23 09:03:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka 2011-10-04 12:59:02
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. projektu zmian planu zagospodarowania (zm. planu z mapami wymag. zm. studium) 2011-09-19 08:57:05
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. projektu zmiany planu zagospodarowania (zm. planu z mapami wymag. zm. studium) 2011-09-19 08:53:58
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu (wymag. zmiany studium) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-09-19 08:52:39
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu (wymag. zmiany studium) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-09-19 08:49:33
OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.04.2011 r. w sprawie miejsc planu zagosp. przestrz. dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka. 2011-05-18 10:33:05
OGŁOSZENIE o zakończeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.02.2011 r. w sprawie zmian tekstu m.p.z.p miasta i gminy Lubawka 2011-03-15 09:52:33