Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Oceny oddziaływania na środowisko - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawka" 2010-08-13 14:10:40
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawka. 2010-08-13 11:34:15
Postanowienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawka. 2010-08-10 15:32:45
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zaopiniowanie projektu zmian planu zagospodarowania (zm. planu z mapami nie wymag. zm. studium) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-07-30 10:07:52
Uzgodnienie RDOŚ stopnia i zakresu szczegółowości prognozy dla zmian planu (z mapami) 2010-07-30 09:54:50
Uzgodnienia PPIS stopnia i zakresu szczegółowości prognozy dla zmian planu (z mapami) 2010-07-30 09:53:00
Wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w spr. uzgodnienia zakresu, stopnia szczegółowości i metody opracowania informacji zawartych w prognozie oddz. na środowisko dla zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( z mapami) 2010-07-30 09:19:17
Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie projektu zmiany części tekstowej planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-04-21 12:39:04
Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zaopiniowanie projektu zmiany części tekstowej planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-04-21 12:33:00
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. prognozy oddz. na środ. 2010-03-15 12:54:31