Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawne dotyczące odbioru odpadów Gmina Lubawka

Uchwała Nr X/199/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubawka.

 

Uchwała Nr X/200/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubawka. 

 

Uchwała Nr XI/206/12 w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XI/207/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XI/208/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

 

Uchwała Nr XI/209/12 w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę. 

drukuj
metryka
historia zmian