Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje - Lista artykułów

Wyszukiwana fraza:
Data opublikowania od:
Data opublikowania do:
Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych 2020-11-04 12:35:34
Zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych 2019-11-12 13:14:18
Zawiadomienie o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-11-09 13:54:47
Zmiana Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi 2018-10-30 13:54:50
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi 2018-10-12 09:27:02
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 201 z organizacjami pozarządowymi 2018-10-11 08:26:42
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 2018-06-01 08:40:37
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2018-01-30 08:30:30
Zawiadomienie o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 2017-10-27 13:35:39
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. programu współpracy Gminy Lubawka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi 2017-09-27 14:31:09